Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.4.2024 13.46

Fler och fler uppdrag för social- och krisjouren varje år, förmedlade av larmcentralen

Nyckelord:

Antalet uppdrag som räddningstjänsten vidarebefordrar till social- och krisjouren har ökat varje år och under år 2023 ökade antalet till exempel med så mycket som 34 procent jämfört med föregående år – för första gången förekom det fler uppdrag än uppdrag som vidarebefordrades till räddningstjänsten. Ökningen har också märkts på social- och krisjouren inom Egentliga Finlands välfärdsområde.

Kaksi henkilöä seisoo auton edessä selin kameraan. He ovat pukeutuneet sosiaalipäivystyksen ammattailaisten työvaatteisiin.

Denna tillväxt beror åtminstone på det faktum, att personalen inom räddningstjänsten i allt högre grad känner igen sociala nödsituationer. Dessutom kan många sociala fenomen också orsaka akuta utmaningar och sociala nödsituationer. 

− Social- och krisjouren sköter bl.a. brådskande uppgifter i anslutning till socialvårdslagen och barnskyddslagen. Vi sköter angelägenheter för människor i alla åldrar, men uppgifterna är inriktade på minderåriga och äldre. Ett annat fokus är krisarbete, säger Sofia, socialarbetare vid social- och krisjouren i Egentliga Finland.

Nödcentralen skickar uppdraget vidare till socialtjänsten, till exempel i en situation där en minderårig är utan vård eller omsorg, eller har rymt eller använt droger. När det gäller äldre personer kan detta t.ex. vara en situation där en äldre person är i akut behov av hjälp. Akut krishjälp behövs till exempel vid olycksfall. En stor del av uppgifterna inom social- och krisjouren är myndighetsövergripande uppgifter, där flera myndigheter är involverade i samma uppgift. En sådan uppgift var branden i Portsa i Åbo för några veckor sedan. Social- och krisjouren var t.ex. delaktig i att organisera tillfälligt boende och krishjälp för de boende. 

Under år 2023 ledde 1 501 000 av alla nödanmälningar som hanterades av Nödcentralsverket till att uppgiften skickades vidare till behörig myndighet. Av de förmedlade uppgifterna förmedlades 55 % till akutvården, 33,5 % till polisen och 6 % till socialjouren. Resterande 5,5 % förmedlades till räddningsväsendet och andra myndigheter.

Kontaktuppgifter:

Egentliga Finlands social- och krisjour 24/7, tfn 02 2626 003 

I nödsituationer är det dock viktigt att utan dröjsmål göra en anmälan till nödnummer 112.