Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 31.1.2024 14.56

Tyks parantaa käytäntöjään korvaushoidossa

Avainsanat:

Tyks Riippuvuuspsykiatria on saanut kantelun toiminnastaan, joka on johtanut eduskunnan apulaisoikeusmiehen ratkaisuun 29.12.2023. Tyks Riippuvuuspsykiatria on antanut vastineen eduskunnan apulaisoikeusmiehen ratkaisuun 29.1.2024.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Päätöksessään eduskunnan oikeusasiamies totesi, että korvaushoitotilojen epätarkoituksenmukaisuus, liian suuri potilasmäärä suhteessa tilojen kokoon, kameroiden huono asettelu tai muut vartijatoiminnan järjestelyyn liittyvät puutteet eivät ole lainmukaisia perusteita laiminlyödä potilaan yksityisyyden suojaa.

Eduskunnan oikeusasiamies pitää korvaushoitotyöryhmän käytössä olevia tiloja monin tavoin ongelmallisina potilaan yksityisyyden kannalta. Oikeusasiamies toteaa, että ikkunoihin on esimerkiksi mahdollista asettaa kalvot, jotka estävät näkemisen sisälle, mutta joiden läpi näkee ulos. Sälekaihtimia ei tule pitää auki niissä tiloissa, joissa hoidon toteutumiseen ja näytteenottoon on suora näkyvyys etupihalta. 

Oikeusasiamiehen ratkaisussa ongelmallisena pidetään myös lääkkeen hakua, joka on järjestetty siten, että potilaan joutuvat jonottamaan ulkona oven takana.

Lisäksi todettiin, että käytössä oleva ryhmämuotoinen korvaushoitolääkkeen anto ei ole omiaan turvaamaan potilaiden yksityisyyden suojan toteutumista. Lääkkeen anto toteutetaan ahtaissa tiloissa siten, että potilaat saavat jatkuvasti tietoonsa toistensa potilastietoja.

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmän ilmoittamaan 31.1.2024 mennessä, mihin toimenpiteisiin ratkaisu on antanut aihetta.

Uusi korvaushoitoyksikkö parantaa osaltaan tilannetta

Voimakkaasti kasvaneiden potilasmäärien vuoksi vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmän tilat eivät tällä hetkellä ole optimaaliset. Tilanne paranee vuoden 2024 aikana, kun Turkuun perustetaan uusi korvaushoitoyksikkö Sote-keskukseen Mäntymäkeen. Perustettavaan yksikköön siirtyy suurin osa Tyks Riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmän potilaista.

Yksityisyyden suojan parantamiseksi olemme tehneet muutoksia muun muassa asentamalla ikkunoihin kalvot sälekaihtimien lisäksi, jotta ulkoa ei näe poliklinikan tiloihin. Ikkunat ovat kalvotettu kahdesti, toukokuussa 2023 ja joulukuussa 2023, näköesteen parantamiseksi. Sälekaihtimien käyttöön olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siten, että poliklinikan vastuuhoitaja katsoo, että sälekaihtimet ovat aina kiinni, osastonylilääkäri Sanna-Maija Perälä kertoo vastineessa.

Kameravalvontaan on tehty muutoksia elokuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana siten, että vartijoilla on parempi kameranäkymä ulos. Lisäksi kameravalvonnan kuva välittyy vartijoiden työpisteelle sairaalan alueella.

Tyks Riippuvuuspsykiatria siirtyy yksilöllisempään lääkkeen jakoon maaliskuussa 2024 saadessaan lisää vastaanottotilaa. 

Siirrymme vuoronumerojärjestelmän käyttöön, jolloin potilaita ei kutsuta yksilövastaanotolle nimellä vaan vuoronumerolla. Näin pystymme takaamaan potilaiden anonymiteetin paremmin. Ryhmämuotoinen korvaushoitolääkkeen sulatus poistuu. Marraskuusta 2023 lähtien potilaat eivät ole enää odottaneet ulkona, vaan odotustilat on saatu järjestymään sisätiloihin, Sanna-Maija Perälä kertoo.

Lisäksi jatkossa toiminta pyritään järjestämään niin, että alle 25-vuotiaat kävisivät omassa aikaikkunassaan hakemassa korvaushoitolääkkeen.

Lue aikaisempi uutinen korvaushoidosta (26.1.2024).