Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.1.2024 14.59

ÅUCS förbättrar sin praxis inom substitutionsbehandling

Nyckelord:

ÅUCS beroendepsykiatri har fått ett klagomål om sin verksamhet, vilket har lett till ett beslut av biträdande justitieombudsmannen den 29.12.2023. ÅUCS beroendepsykiatri har lämnat in ett svar på biträdande justitieombudsmannens beslut den 29.1.2024.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

I sitt beslut konstaterade riksdagens justitieombudsman att olämpligheten hos de ersättande behandlingsrummen, det alltför stora antalet patienter i förhållande till rummens storlek, det bristfälliga arrangemanget av kameror eller andra brister i organisationen av säkerhetsvakterna inte är rättsliga grunder för att försumma skyddet av patientens integritet.

Riksdagens ombudsman anser att de lokaler som används av teamet för substitutionsvård är problematiska för patienternas integritet på ett antal sätt. JO konstaterar till exempel att det är möjligt att sätta upp filmer på fönstren som hindrar patienten från att se in men genom vilka han eller hon kan se ut. Persienner bör inte hållas öppna i områden där det finns en direkt insikt över behandlingen och provtagningen från gården.

Enligt JO:s beslut är det också problematiskt att medicinerna hämtas på ett sådant sätt att patienterna måste köa utomhus bakom en dörr.

Det konstaterades också att gruppadministrering av substitutionsmedicinering inte bidrar till att skydda patienternas integritet. Medicineringen sker i trånga utrymmen så att patienterna ständigt får höra om varandras ärenden.

Riksdagens justitieombudsman bad arbetsgruppen för avgiftning och substitutionsbehandling inom ÅUCS beroendepsykiatri vid Egentliga Finlands välfärdsområde att senast den 31 januari 2024 rapportera om de åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet.

Ny enhet kommer förbättra situationen

På grund av en kraftig ökning av patientantalet är lokalerna för avgiftnings- och substitutionsbehandlingsteamet för närvarande inte optimala. Situationen kommer att förbättras under 2024, då en ny enhet för substitutionsbehandling kommer att inrättas i Åbo på social- och hälsovårdscentralen i Tallbacken. De flesta av patienterna inom ÅUCS beroendepsykiatriska avgiftnings- och substitutionsbehandlingsteam kommer att överföras till den nya enheten.

För att förbättra integriteten har vi gjort förändringar såsom att installera skärmar på fönstren utöver persienner så att utsidan av kliniken inte är synlig. Fönstren har filmats med plastfilm två gånger, i maj 2023 och december 2023, för att förhindra insyn. Vi har fäst särskild uppmärksamhet vid användningen av persiennerna så att den person som ansvarar för polikliniken ser till att persiennerna alltid är stängda, säger avdelningsöverläkare Sanna-Maija Perälä i svaret.

Ändringar har gjorts i kameraövervakningen mellan augusti 2022 och mars 2023 så att vakterna har en bättre kameravy av utsidan. Dessutom kommer bilden från kameraövervakningen att överföras till vakternas arbetsstation på sjukhusområdet.

ÅUCS beroendepsykiatri kommer att övergå till mer individanpassad läkemedelsdistribution i mars 2024 med mer mottagningsutrymme.

Vi kommer att övergå till ett nummersystem, där patienterna kallas efter nummer snarare än efter namn. Detta kommer att göra det möjligt för oss att bättre garantera patienternas anonymitet. Gruppbaserad substitutionsläkemedelsfusion kommer att upphöra. Från och med november 2023 har patienterna inte längre behövt vänta utomhus, utan väntrummen är inomhus, säger Sanna-Maija Perälä.

Dessutom är målet att organisera tjänsten så att personer under 25 år kan hämta sina substitutionsläkemedel under en egen tidpunkt som reserverats dem.


Läs tidigare nyhet om substitutionsbehandlingen inom Varha (26.1.2024).