Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 19.7.2023 10.12

Varha kannustaa apteekkeja hakeutumaan lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajiksi

Avainsanat:

Apteekki voi hakeutua lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajaksi PSOP-palveluntuottajarekisterin kautta. Hakemus tulee tehdä 30.9.2023 mennessä.

Kaksi naista valkoisissa takeissa ja hengityssuojaimissa annostelee lääkkeitä vierekkäin.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on jo laajasti käytössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluissa, ja sen käyttöä on tarkoitus edelleen laajentaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) laajentaa lääkkeiden koneellista annosjakelua ikääntyneiden palveluiden kotihoidossa ja asumispalveluiden yksiköissä. Ikääntyneiden palveluiden koneellisen annosjakelun tuottamistavaksi on valittu palvelusetelikäytäntö. Näin luodaan tasavertaisuutta palveluntuottajien välille sekä yhtenäistetään toimintatapoja.

Varha kannustaa Varsinais-Suomen apteekkeja hakeutumaan lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajiksi. Apteekkiverkko pysyy laajana, kun kaikki halukkaat palveluntuottajat voivat osallistua palvelun tuottamiseen. Palveluntuottaja voi halutessaan rajata maantieteellisesti, kuinka laajalle alueelle se pystyy tuottamaan palvelua.

Apteekki voi hakeutua lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajaksi PSOP-palveluntuottajarekisterin kautta. Hakemus tulee tehdä 30.9.2023 mennessä.

Ikääntyneiden palveluiden kotihoito ja asumisyksiköt tiedottavat asiakkaille heidän valittavanaan olevat apteekit loka-marraskuun aikana. Uudet apteekit voivat aloittaa palveluntuottajina viimeistään 1.1.2024, kun nykyiset kuntien kanssa tehdyt sopimukset päättyvät.

Miten palveluseteli toimii?

Varha on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita setelillä voi hankkia. Lääkkeiden annosjakelun palvelusetelissä asiakkaalla ei ole omavastuuosuutta eli asiakkaalle ei tule itse maksettavaa maksua annosjakelusta. Varha maksaa annosjakelupalkkion palveluntuottajalle ja asiakas maksaa omat lääkekustannuksensa.

Asiakas ja hänen valitsemansa palveluntuottaja tekevät sopimuksen, joka kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. Sopimus toimitetaan asiakasta hoitavaan yksikköön asiakkaan allekirjoitettavaksi. Hoitava yksikkö toimittaa myös palvelusetelin tai palveluvarauksen PSOP-järjestelmän kautta asiakkaan puolesta apteekkiin.

Palvelusetelin sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirja määrittelee yhtenäiset laatukriteerit palvelusetelituottajille. Toimijoiden vastuut ja roolit on määritelty sääntökirjassa. Apteekissa tarkastetaan asiakkaiden kokonaislääkitykset, erityisesti mahdolliset yhteisvaikutukset ja päällekkäislääkkeet sekä annostukset.

Apteekki toimittaa annosjakelulääkkeet ja muut lääkkeet hoitoyksikölle 4−5 arkipäivän sisällä tilausajankohdasta. Toimituspäivät ja aikataulut suunnitellaan yhdessä hoitoyksikön kanssa. Kuljetuksen järjestäminen apteekin ja tilaavien hoitoyksiköiden välillä kuuluu koneellisen annosjakelun palvelukokonaisuuteen.

Kiireelliset muutokset, kuten kesken annosjakelujakson aloitettavat lääkärin kiireelliseksi arvioimat uudet lääkelisäykset, toimitetaan hoitoyksikköön mahdollisimman pian, mahdollisuuksien mukaan saman arkipäivän aikana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

PSOP-palveluntuottajarekisteri

Varhan palvelusetelitoiminnassa on käytössä PSOP-järjestelmä, jonka avulla hoitava yksikkö laatii asiakkaan palvelusetelin ja toimittaa palveluvarauksen asiakkaan puolesta apteekkiin. Myös annosjakelupalkkioiden tilitys tapahtuu PSOP-järjestelmän kautta. Palveluntuottajille tullaan järjestämään PSOP-järjestelmän käyttökoulutusta syksyn aikana.

Uutista päivitetty 2.10.2023 klo 14.40: Muutamaa tekstin kohtaa selkeytetty niin, että uutisesta käy paremmin ilmi, että lääkkeiden koneellisen annosjakelun laajentaminen koskee nimenomaan ikääntyneiden palveluita.

Lisätietoa

Aiempi uutinen lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta Varsinais-Suomessa (12.6.2023): Lääkkeiden koneellinen annosjakelu laajasti käytössä Varhassa

 

Elisa Riski

Lääkehoitoprosessien kehittämisasiantuntija, ikääntyneiden palvelut

p. 044 772 6118

elisa.riski@varha.fi

 

PSOP-tuki

p. 040 620 3502

psop@varha.fi