Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.7.2023 11.08

Varha uppmuntrar apoteken till att bli servicesedelproducenter för maskinell dosdispensering av läkemedel

Nyckelord:

Apoteken kan ansöka om att bli serviceproducenter för maskinell dosdispensering av läkemedel via PSOP-registret över serviceproducenter. Ansökan ska lämnas in senast den 30 september 2023.

Kaksi naista valkoisissa takeissa ja hengityssuojaimissa annostelee lääkkeitä vierekkäin.

Maskinell dosdispensering av läkemedel är redan i bruk inom tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde, och planen är att ytterligare utvidga dess användning.

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) utökar användningen av automatiserad dosdispensering av läkemedel inom hemvården och boendeservicen för äldre. Det här kommer att genomföras med hjälp av servicesedlar. På så sätt kan serviceproducenterna behandlas jämlikt, samtidigt som man harmoniserar tillvägagångssätten.

Varha uppmuntrar apoteken i Egentliga Finland till att bli servicesedelproducenter för maskinell dosdispensering av läkemedel. Apoteksnätet förblir omfattande i och med att alla intresserade serviceproducenter får tillhandahålla tjänsten. En serviceproducent kan välja att avgränsa sin tjänst geografiskt.

Apoteken kan ansöka om att bli serviceproducenter för maskinell dosdispensering av läkemedel via PSOP-registret över serviceproducenter. Sista datum för att lämna in ansökan är den 30 september 2023.

Under oktober-november kommer hemvården och boendeenheterna inom tjänster för äldre att informera sina kunder om vilka apotek som tillhandahåller tjänsten i Egentliga Finland. De nya serviceproducenterna kan inleda verksamheten senast den 1 januari 2024, när de nuvarande avtalen med kommunerna löper ut.

Hur fungerar en servicesedel?

Varha har fastställt ett värde för servicesedeln och godkänner de serviceproducenter vars tjänster man kan köpa med sedeln. Ingen självriskandel tillämpas på servicesedeln för dosdispensering av läkemedel, så kunden betalar ingenting för dosdispenseringen. Varha betalar ett dosdispenseringsarvode till serviceproducenten och kunden betalar för sina läkemedel.

Kunden och den serviceproducent som kunden valt ingår ett avtal som omfattas av konsumentskyddslagen. Avtalet levereras till kundens behandlande enhet för underskrift av kunden. Den behandlande enheten skickar servicesedeln till apoteket för kundens del, eller gör en servicebokning hos apoteket via PSOP-systemet.

Regelbok för servicesedlar

Regelboken för servicesedlar slår fast såväl gemensamma kvalitetskriterier för servicesedelproducenterna som aktörernas ansvarsområden och roller. Till apotekens ansvar hör att kontrollera kundens helhetsmedicinering, särskilt i fråga om eventuell interaktion mellan läkemedel, överlappande läkemedel och doseringar.

Apoteket levererar dosdispenserade läkemedel och andra läkemedel till den behandlande enheten inom 4–5 arbetsdagar efter beställning. Leveransdatum och tidsplan planeras tillsammans med vårdenheten. Transporten mellan apoteket och vårdenheten ingår i servicehelheten för maskinell dosdispensering.

Om det är fråga om brådskande ändringar under pågående dosdispenseringsperiod – till exempel ett tillägg av läkemedel som en läkare bedömer vara akut – levereras läkemedlen så snart som möjligt, om möjligt under samma arbetsdag eller senast nästa arbetsdag.

PSOP-registret över serviceproducenter

Varha använder PSOP-systemet för att hantera servicesedlar. Via systemet kan den behandlande enheten registrera en servicesedel för kunden och göra en servicebokning hos apoteket för kundens del. Redovisningen för dosdispenseringsarvodet görs också i PSOP-systemet. Skolning i användningen av PSOP-systemet kommer att ordnas för serviceproducenter i höst.

Nyheten uppdaterad 2.10.2023 kl. 14.46: Några formuleringar i texten har ändrats så att det tydligare framgår att den utökade användningen av maskinell dosdispensering av läkemedel gäller uttryckligen tjänster för äldre.

Mer information

En tidigare nyhet om maskinell dosdispensering av läkemedel i Egentliga Finland (12.6.2023, nyheten är på finska: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu laajasti käytössä Varhassa

 

Elisa Riski

Sakkunnig inom utveckling av läkemedelsprocesser, tjänster för äldre

tfn 044 772 6118

elisa.riski@varha.fi

 

PSOP-stöd

tfn 040 620 3502

psop@varha.fi