Hyppää pääsisältöön

Lapsen tai nuoren perhehoito

Avainsanat:

Perhehoitoon sijoitettu lapsi asuu valmennetussa sijaisperheessä tai ammatillisessa perhekodissa. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi.

Lastensuojelun perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto. Laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Perhehoidon tarve arvioidaan osana lastensuojelun sosiaalityötä. Huostaanotto ja sijoitus perhehoitoon voidaan lakkauttaa huostaanoton syiden poistuttua, jos ratkaisu ei ole vastoin lapsen etua. Huostaanotto ja perhehoito päättyvät viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta.

Miten saat palvelua?

Perhehoitoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai asuinkuntasi lastensuojeluun.

Jos sinulla nousee huoli lapsesta tai perheestä, ota yhteyttä sosiaalihuoltoon puhelimitse tai tee kirjallisesti lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Kiireellisessä tilanteessa ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai 112.

Lisätietoa perhehoidosta

Asiointikanavat