Hyppää pääsisältöön

Lastensuojelun sijaishuolto

Avainsanat:

Lastensuojelun sijaishuolto tarkoittaa kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella.

Lastensuojelussa pääpaino on avohuollon tukitoimissa, joita lapsi ja perhe saavat omaan kotiinsa. Huostaanotto voi tulla kyseeseen, jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen huolenpidon kannalta sopivia tai riittäviä ja jos sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Huostaanotto pyritään tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden verkostojen kanssa. Suostumukseen perustuvan huostaanoton voi vahvistaa sosiaalitoimessa johtava viranhaltija päätöksellään. Vastentahtoisissa tilanteissa päätöksen huostaanotosta tekee hallinto-oikeus.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton.

Vanhemman elatusvelvollisuus jatkuu lapsen ollessa sijoitettuna. Vanhemmalle tehdään sopimus elatusmaksusta tai määrätään asiakasmaksu. Lapsen etuudet peritään hoidon korvaukseksi. Edellä mainituista lapselle kertyy itsenäistymisvaroja.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Sijaishuollon tarve arvioidaan osana lastensuojelun sosiaalityötä. Huostaanotto on lastensuojelun viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Sijaishuoltoon turvaudutaan, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä.

Miten saat palvelua?

Lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi tai asuinkuntasi lastensuojeluun.

Jos sinulla nousee huoli lapsesta tai perheestä, ota yhteyttä sosiaalihuoltoon puhelimitse tai tee kirjallisesti lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Kiireellisessä tilanteessa ole yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai 112.

Lisätietoa lastensuojelun sijaishuollosta

Asiointikanavat

Halikon perhetukikeskus

Halikon perheyksikkö

Kaarinan perhetukikeskus

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Paimio