Hyppää pääsisältöön

Potilastietojen tarkastaminen

Avainsanat:

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat potilas- ja hoitotiedot, jotka on tallennettu henkilö- tai potilastietojärjestelmään.

Hoitoosi liittyviä kirjauksia on mahdollista nähdä myös Kelan Omakanta-verkkopalvelussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja todistaa henkilöllisyytensä. Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan vain perustellusta syystä.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi terveyskeskukseen potilastietojen saamiseksi. Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

Voit tarkastella hoitoosi liittyviä kirjauksia myös Kelan Omakanta-verkkopalvelussa. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Asiointikanavat