Hoppa till huvudinnehåll

Granskning av patientuppgifter

Nyckelord:

Var och en har rätt att granska de uppgifter som har sparats i klient- och patientdatasystemet gällande sig själv eller barnet som hen är vårdnadshavare för.

I FPA:s Mina Kanta -tjänsten är det också möjligt att se anteckningarna som rör din vård.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjänst från och med 1.1.2023.

För vem?

Om begäran om information gäller en offentlig handling behöver begäran om informationen inte motiveras och den person som begär informationen behöver inte säga vad informationen kommer att användas till. Vid begäran om information om en konfidentiell handling eller om handlingar som endast får lämnas ut på vissa villkor, måste den person som begär handlingen att ge användningssyftet för informationen och bekräfta sin identitet. Uppgifter om den avlidnes livstid kommer endast att lämnas ut om det finns en grundad anledning att göra det.

Gör så här

Kontakta hälsovårdscentralen i din boendekommun för att få se dina patientuppgifter. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kontakta den enheten inom hälsovården som har vårdat dig eller det apoteket som har registrerat dina uppgifter. Du kan fråga råd till exempel av ett dataskyddsombud eller en patientombudsman.

I FPA:s Mina Kanta -tjänsten är det också möjligt att se anteckningarna som rör din vård. I FPA kan dina uppgifter inte korrigeras.

Servicekanaler

Hälsostation, Nådendal