Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja: Asiakkaana tai potilaana hyvinvointialueella

Sosiaalihuollon palveluihin liittyvät asiakastietosi tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriimme ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät potilastietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Asiakas- ja potilastietosi ovat salassa pidettäviä.

Hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakasrekisteri on muodostunut alueella aiemmin toimineiden julkisten sosiaalihuollon palvelunjärjestäjien asiakasrekistereiden yhdistyttyä yhdeksi hyvinvointialueen asiakasrekisteriksi 1.1.2023 alkaen. Samoin terveydenhuollon potilasrekisteri on muodostunut alueella aiemmin toimineiden julkisten terveydenhuollon palvelunjärjestäjien potilasrekisterien yhdistyttyä yhdeksi hyvinvointialueen potilasrekisteriksi. Hyvinvointivointialue toimii rekisterinpitäjänä näille rekistereille ja niihin jatkossa kertyville asiakas- ja potilastiedoille.

Tätä tietosuojainformaatiota päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.