Hyppää pääsisältöön

Opiskelijamoduuliharjoittelu

Moni yksikkö Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on ottanut käyttöön opiskelijamoduuliharjoittelun elementtejä.

Opiskelijamoduuliharjoittelu on ohjausmalli, jossa opiskelija oppii ottamaan vastuuta potilaan/asiakkaan hoidosta, hoitamaan potilasta/asiakasta kokonaisvaltaisesti, oppii päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitoja, oppii tiimi- ja työelämätaitoja ja saa valmiuksia työelämään siirtymiseen. 

Opiskelijamoduuliharjoittelussa vähintään kaksi opiskelijaa työskentelee tiiminä ja hoitaa heille osoitettuja potilaita/asiakkaita mahdollisimman itsenäisesti ohjaajansa tukemana. Ohjaajatiimin rooli on mentoroiva. Potilas/asiakas on opiskelijamoduuliharjoittelussa oppimisen lähtökohta, ja myös vertaisoppimisella on mallissa keskeinen rooli.  Toiminta on suunnitelmallista ja vastuuta lisätään asteittain osaamisen mukaan. Oppiminen nähdään prosessina, jossa yksilön oma aktiivisuus rakentaa ja kehittää tietoja ja taitoja reflektoiden muiden opiskelijoiden kanssa. Päivittäisohjaus toteutetaan pääsääntöisesti yhteisesti koko opiskelijatiimille yksilölliset tarpeet huomioiden.

Varhan opiskelijamoduuliharjoittelumallin prosessikuva

 

Lisätietoa saat alla olevasta projektiraportista tai opetuskoordinaattori Merja Nummelinilta.

Skip video

Upotettua sisältöä ei voida näyttää, koska olet kieltänyt evästeiden käytön.

Reflektion avulla tuetaan opiskelijan syvällistä oppimista, jota tarvitaan teorian ja käytännön yhteyden ymmärtämisessä. Reflektiomallina käytämme Gibbsin kehää. Moduuliharjoittelussa käytetään keskustelusisällön apuna Opiskelijamoduuliharjoittelun reflektiokeskustelun viitekehysmallia.