Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.1.2024 14.26

Äldrerådgivning startar i Salo och Somero i januari 2024

Nyckelord:

Från och med januari 2024 får invånare i Salo och Somero som är födda 1949 en kallelse till äldrerådgivningen. Syftet med verksamheten vid äldrerådgivningen är att upprätthålla och förbättra hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand för äldre som bor hemma.

Iäkkäämpi nainen istuu terveydenhuollon työntekijän pöydän ääressä vastaanotolla.

Alla som är födda 1949 och som inte omfattas av regelbunden hemvård eller serviceboende med heldygnsomsorg kommer att få en tid till hälsoundersökning. Det är frivilligt och avgiftsfritt att delta i undersökningen. 

Till äldrerådgivningens kundgrupp hör 75-åringar. Den som önskar delta i hälsoundersökningen ska ringa numret som anges i kallelsebrevet. Under samtalet ber sjukskötaren om bakgrundsuppgifter, berättar närmare om äldrerådgivningen och bokar tid till laboratoriet och rådgivningsbesöket.

Kallelserna till äldrerådgivningen skickas ut enligt födelsemånaden. Det betyder att de som är födda i januari får kallelsen först och därefter framskrider man en månad i taget.

Både sjukskötar- och fysioterapeutmottagning ingår i besöket

Före hälsoundersökningen går kunden på laboratorieprov och fyller i ett frågeformulär om hälsa och välbefinnande, som skickas hem i samband en bekräftelse om tidsbokningen. I besöket ingår både sjukskötar- och fysioterapeutmottagning. Ett sammandrag av besöket registreras i patientdatasystemet. Kunden kan läsa sammandraget i MittKanta. 

Äldrerådgivningen finns på hälsostationen i Halikko, andra våningen. Adressen är Horninkatu 1, 24800 Halikko.

Verksamheten vid äldrerådgivningen i Somero startar den 6 mars 2024. Äldrerådgivningen kommer att finnas i Somero hälsocentral på adressen Turuntie 44 (2. våningen), 31400 Somero.