Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.4.2024 14.56

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade i Finland i fjol – i Egentliga Finland var orterna för avgiftsfri vaccinering som tidigare

Nyckelord:

År 2023 anmäldes sammanlagt 160 fall av fästingburen encefalit i THL:s register för infektionssjukdomar, vilket är 37 fler än året innan. I Egentliga Finland hör Pargas och Gustavs till det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit. Alla personer som har fyllt tre och som bor stadigvarande på området samt personer som är långvarigt fritidsbosatta på området är berättigade till dessa vacciner. I grundvaccinationsserien ingår tre doser.

På basis av uppföljningsuppgifter från åren 2019–2023 har incidensen för fästingburen encefalit varit högst i kusttrakternas kommuner Gustavs (67/100 000), Pargas (45 fall per 100 000 invånare) och Ålands landskap (35/100 000). Enligt THL:s uppskattning har antalet fall av fästingburen hjärninflammation varit på uppåtgående hela tiden.

Man kan vaccineras mot fästingburen encefalit alltså TBE

Vaccin mot fästingburen encefalit skyddar endast mot fästingburen encefalit, inte borrelios. Vaccin mot fästingburen encefalit är antingen avgiftsfritt eller avgiftsbelagt beroende på bostadsort och var man har sin stuga.

I Egentliga Finland hör Pargas och Gustavs till det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit. För personer som bor på dessa orter är vacciner som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfria. Alla personer som har fyllt tre och som bor stadigvarande på området samt personer som är långvarigt fritidsbosatta på området är berättigade till dessa vacciner. .Ju mer man vistas i området och rör sig i naturen under den snöfria tiden, desto mer behövs vaccinet. .Ju mer man vistas i området och rör sig i naturen under den snöfria tiden, desto mer behövs vaccinet. 

En person som inte tidigare vaccinerats får tre avgiftsfria vaccindoser. Även en person vars grundserie inte har slutförts får avgiftsfritt kompletterande vaccinering som en del av vaccineringsprogrammet. Den andra vaccindosen ges 1–3 månader efter det första vaccinet och den tredje vaccindosen 9–12 månader efter det andra vaccinet. Det är bra att börja vaccineringsserien senast i början av våren så att två vaccindoser hinner ges före sommaren.

Genom det nationella vaccineringsprogrammet kan de som bor i Gustavs eller vistas där länge få ett TBE-vaccin kostnadsfritt från Nystadsområdets hälsostation, rådgivningsbyrå eller skol- och studerandehälsovården.

Genom det nationella vaccineringsprogrammet kan de som bor i Pargas eller vistas där länge få ett TBE-vaccin kostnadsfritt från Pargas kommuns hälsostation, rådgivningsbyrå eller skol- och studerandehälsovården.

Dessutom rekommenderas vaccin mot fästingburen hjärninflammation som en kostnadsfri behandling för alla invånare och semesterfirare i Nystad, Åbo, Nådendal och S:t Karins (områden där den femåriga glidande genomsnittliga incidensen av fästingburen hjärninflammation överstiger 5 fall per 100 000 invånare). Rekommendationen gäller alla som har fyllt tre år. Du kan begära ett recept på avgiftsbelagd vaccinering från din lokala hälsocentral, rådgivningsbyrå eller skol- och elevhälsovården. Hjärninflammationsvaccinet erbjuds även av många privata serviceleverantörer.

I vissa situationer måste arbetsgivaren se till att vaccin mot fästingburen hjärninflammation erbjuds. Arbetsgivaren betalar för vaccinering om en person löper ökad risk att drabbas av fästingburen hjärninflammation på grund av sitt arbete eller sin arbetsresa. Företagshälsovården gör en riskbedömning av arbetstagaren.

En karta över förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccineringsrekommendationer finns på Institutet för hälsa och välfärd-webbplatsen.

Mer information om fästingburen hjärninflammation och TBE-vaccinering: