Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.9.2023 12.40

Arbetstagare vid Åbo varv insjuknat i pneumokocksjukdom, vaccineringar har inletts

Nyckelord:

(Uppdaterad 28.9.2023) Under augusti–september har nästan tio vuxna i arbetsför ålder vårdats för pneumokockinfektion som krävt sjukhusvård vid ÅUCS-sjukhustjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde. Några av de insjuknade har arbetat på varvet i Åbo. De kommer från olika yrkesgrupper och olika företag och är av olika nationaliteter.

Ett violett botten med ett utropstecken.

Svår pneumokockinfektion är en smittsam sjukdom som är övervakningspliktig i Finland. Den kan förebyggas genom hygienåtgärder och vaccination. För närvarande utreds läget av arbetshälsovården och myndigheter som arbetar med bekämpning av smittsamma sjukdomar.

Vaccineringen mot pneumokockinfektion har inletts vid varvet den 28 september 2023. Vaccineringen utvidgas inom de närmaste veckorna.

Åbovarvet med kringliggande verksamhet har sedan början av höstens säsong med luftvägsinfektioner poängterat vikten av god hygien och bland annat satt fram mer handsprit. Det här har gjorts inom ramen för det normala ansvaret för arbetarskydd. Särskild vikt kommer dessutom att fästas vid korrekt användning av andningsskydd. Varvet i Åbo rekommenderar alltid att alla som arbetar på varvet ska vara vaccinerade mot pneumokocker.

Vad orsakar pneumokocker och hur smittar de?

  • Pneumokocker är vanliga bakterier som orsakar infektioner i de övre luftvägarna, till exempel bihåleinflammation och öroninflammation.
  • De kan också orsaka allvarliga sjukdomar som kräver sjukhusvård, bland annat hjärnhinneinflammation, lunginflammation och blodförgiftning.
  • Pneumokocker sprids via droppsmitta när den som bär på smittan hostar eller nyser. De kan också smitta genom beröring.
  • Virusinfektioner i luftvägarna ökar risken för pneumokockinfektion.
  • I allmänhet förorsakar pneumokocker inte epidemier. Arbetsförhållanden, tobaksrökning och många människor på ett och samma ställe antas öka infektionsrisken.
  • Många friska människor bär på pneumokocker i nässvalget och kan omedvetet sprida bakterien vidare trots att de inte själva insjuknar.

 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/sjukdomar-och-bekampning/sjukdomar-och-sjukdomsalstrare-a-o/pneumokock

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-pneumokocker