Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.9.2023 10.51

ÅUCS Laboratoriers provtagningstjänster nära kunden

Nyckelord:

ÅUCS Laboratorier har verksamhet inom hela Egentliga Finlands välfärdsområde på totalt 38 provtagningsställen. Det nyaste servicestället har öppnat i centrum av Åbo, där särskild vikt har fästs vid kundens integritetsskydd.

En vägg där det står ÅUCS Laboratorier och en hjärtformad bild. I bakgrunden står en person bakom en glasvägg och tittar på en datorskärm.a.

ÅUCS Laboratoriernas elektroniska tidsbeställning utvidgas till alla kommuner i Egentliga Finland före slutet av året.
– En kund som har en laboratorieremiss kan boka tid vid det serviceställe som har den första lediga tiden eller som annars lämpar sig bäst. Tid kan bokas på nätet eller per telefon, säger serviceområdeschef Pia Leino från ÅUCS Laboratorier.
ÅUCS Laboratoriernas nyaste verksamhetsställe finns i Åbo på Eriksgatan 26, andra våningen i det så kallade FPA-huset. Laboratoriet i Åbo centrum besöks dagligen av upp till 350 kunder. Den nya lokalen möjliggör smidigare besök.
– Vårt laboratorium i centrum erbjuder bättre tillgänglighet. I lokalen har man också fäst särskild vikt vid att skydda kundens integritet, säger Leino.
– Senare under hösten kommer vi också att öppna en snabbprovtagning, så kallad Ketterä-provtagning. Till den man kan komma och ta blodprov utan tidsbokning, säger Anna-Maria Sedig, administrativ avdelningsskötare vid laboratoriet i Åbo centrum.
Ketterä är en av ÅUCS Laboratoriernas mest populära provtagningstjänster och en sådan finns redan vid laboratoriet i ÅUCS stamsjukhus. Även Drive in-provtagningen i ÅUCS parkeringshus som infördes i början av coronapandemin är fortfarande verksam, numera för blodprover. Inne i ÅUCS stamsjukhus finns en automat för hämtning och återlämning av provbehållare.
ÅUCS Laboratoriernas nya verksamhetsställe i centrum av Åbo är öppet vardagar kl. 7–15.
Laboratoriediagnostik är en av de viktigaste kärnverksamheterna inom hälso- och sjukvården. Analysresultaten utgör en del av screeningen och diagnostiken av sjukdomar samt av handledningen och uppföljningen av vården.
Det är viktigt att invånarna i välfärdsområdet har smidig tillgång till provtagning.
– Vi tar nästan en miljon prover årligen, alltså i princip två för varje invånare i välfärdsområdet. Det här säger något om hur viktig diagnostiken av prov är för att identifiera sjukdomar och hälsotillstånd. Den blir allt viktigare i takt med att vår diagnostik utvecklas, säger Antti Hakanen, chef för ÅUCS Laboratorier.
ÅUCS Laboratorier har blivit ett nationellt betydelsefullt diagnostikcenter genom ett flera årtionden långt, tätt samarbete, samt flera fusioner, mellan Åbo universitet och ÅUCS.