Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.9.2023 15.35

ÅUCS Loimaa sjukhus – en pigg 130-åring

Nyckelord:

ÅUCS Loimaa sjukhus erbjuder universitetsbaserad specialiserad sjukvård som en lokal tjänst. Läkarnas verksamhet är livligare och mer varierad än någonsin tidigare.

Sjukskötare Merja Salonen sköter om daghemsläraren Pia Paukkios nalle.

Sairaanhoitaja Merja Salonen huolehtii päiväkodinopettajan Pia Paukkion nallesta.

ÅUCS Loimaa sjukhus betjänar invånarna i regionen med 24 specialistmottagningar. Det finns 20 sjukskötaremottagningar för olika patientgrupper.

- Det finns ett behov av närsjukvård även idag. Även om många saker görs digitalt är det också viktigt att träffa patienten personligen, säger Outi Leinonen, koordinerande överläkare vid ÅUCS Loimaa sjukhus.

Specialister från ÅUCS i Åbo besöker varje vecka de lokala sjukhusen i Loimaa, Salo och Nystad för att behandla patienter inom sina respektive områden. Det lokala sjukhuset utför så kallad poliklinisk kirurgi, dvs. ingrepp under lokalbedövning, till exempel ögoninjektioner, handkirurgi, behandling av hudskador och urologiska operationer.

Sjukskötarna på närsjukhuset är multidisciplinära. Inom poliklinisk kirurgi behandlas till exempel olika patientgrupper under olika dagar.

- Vår vårdpersonal är skicklig, erfaren och motiverad att göra sitt jobb med skicklighet och hjärta, säger Tarja Horn, koordinerande överskötare på ÅUCS Loimaa sjukhus.

På bilden gratulerar fyra kvinnor Tarja Horn från Loimaa sjukhus.

Johanna Välikangas (vänster), Jenni Hynynen, Minna Santikko och Soili Kirjonen från Salo och stamsjukhuset kom för att gratulera Tarja Horn och hela personalen på ÅUCS Loimaa sjukhus.

Cancervård på nära håll

Intravenös läkemedelsbehandling är också en viktig lokal tjänst för till exempel cancerpatienter som besöker kliniken för läkemedelsbehandling varannan, var tredje eller var fjärde vecka. Den ÅUCS-läkare som ansvarar för behandlingen är närvarande när behandlingen ges.

ÅUCS har varit en föregångare i införandet av det elektroniska cancermedicineringsprogrammet.

- Vår cancervård är lika bra i alla delar av Egentliga Finland. Varje patient får sin medicin enligt behandlingsplanen beställd från ÅUCS sjukhusapotek direkt till det behandlande sjukhuset. Många patienter uppskattar den lugna vårdmiljön på ett närliggande sjukhus, säger Raija Ristamäki, avdelningsläkare vid cancerkliniken på ÅUCS. Hon arbetar en dag i veckan i Loimaa. 

Poliklinikerna stöds av laboratorie- och bilddiagnostiktjänster. Till exempel måste en patient som får cancerbehandling lämna ett blodprov före varje behandlingstillfälle.

- Den största fördelen för invånarna är säkert att de inte behöver åka till Åbo för specialistvård. På ett litet sjukhus är vår verksamhet flexibel, säger Tarja Horn.

Sjukhuset har två allmänna avdelningar och ett hemsjukhus. Dialysenheten i Loimaa har åtta platser och är öppen praktiskt taget året runt, plus två platser för isolerade patienter.

Akutsjukvård i ständig beredskap

Akutmottagningen, ÅUCS Akuten, erbjuder vård för personer i akut behov från kl. 8.00 till 20.00 varje dag året runt. Akuttelefonens hjälplinje är öppen från kl. 7.00 till kl. 23.00.

Akutsjukvård finns tillgänglig under dygnets alla timmar. Under natten körs patienterna till ÅUCS T-sjukhus i Åbo. Ofta kan jouren hjälpa patienten på plats och ingen ytterligare behandling behövs.

De arbetar i en krävande enhet, där de har tillgång till en bättre utrustad ambulans, som de fick i år.

Betjänar en region med 30 000 invånare

ÅUCS Loimaa sjukhus erbjuder omfattande tjänster till cirka 30 000 invånare i regionen. Förutom Loimaa omfattar regionen Pöytyä, Oripää, S:t Martins, Koskis, Aura och Lundo.

År 2022 hade ÅUCS Loimaa sjukhus cirka 50 000 poliklinikbesök, 25 000 laboratorieprover och 11 000 bilddiagnostiska tjänster.

Loimaa sjukhus var det fjärde kommunala sjukhuset i Storfurstendömet Finland och det första samkommunala sjukhuset när det öppnades den 5 februari 1893.

Tarja Horn säger att sjukhusbyggnaden alltid har varit välskött, och även idag är taket under konstruktion.

- Det är trevligt att arbeta och ha kunder som kommer in när byggnaden hålls i gott skick, säger hon.

Den psykiatriska poliklinikens verksamhet på Seppälänkatu är för närvarande inrymd i tillfälliga lokaler i sjukhusets huvudbyggnad.

ÅUCS Loimaa sjukhus fyllde 130 år i februari 

Sjukhuset firade födelsedagen med ett öppet hus tisdagen den 12 september 2023.

- Personalen presenterade lokalerna och berättade om verksamheten.

- Ett nallebjörnssjukhus för barn, där de kunde ta hand om sin egen nallebjörn.

- Ett popup-café som drivs av vårdpersonal.

- Patientorganisationer och föreningar och andra partner var också närvarande vid evenemanget för att visa upp sina aktiviteter.