Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.6.2023 09.45

Begränsad verksamhet på ÅUCS Akuten under sommaren

Nyckelord:

ÅUCS Akuten tvingas minska sin verksamhet under sommaren på grund av personalbrist. Till akutmottagningen kommer man endast för akuta fall som bröstsmärtor, andnöd, kraftiga blödningar, frakturer eller svår huvudvärk som inte kan behandlas med smärtstillande medel.

ÅUCS Akutens huvudingång i Åbo.

ÅUCS Akutens huvudingång i Åbo.

– Tyvärr har vi inte lyckats hitta tillräckligt med vikarier för sommaren, säger Sirpa Rantanen, direktör för ÅUCS Akuten.

Även under sommaren kommer ÅUCS Akuten att fokusera endast på patienter som behöver akutvård. Under sommaren fungerar ÅUCS Akutens jour med ett reducerat serviceutbud och vårdbehovet för varje patient bedöms i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård.

– I alla icke-brådskande situationer ska patienterna i första hand vända sig till sin egen hälsovårdscentral. Till exempel behovet av ett sjukintyg eller förnyelse av ett recept är inte en tillräcklig orsak att gå till jouren, säger Rantanen.

Lindriga förkylningssymtom, gamla skador, trötthet eller långvariga symtom eller smärta kräver vanligtvis inte akutvård.

Alla patienter som kommer till ÅUCS Akuten bedöms av en erfaren vårdpersonal och hänvisas vid behov till en lämplig vårdcentral. Remisser till akutmottagningen från primärvården eller en privat vårdcentral, eller en remiss från en sådan vårdcentral, bedöms också alltid från fall till fall.

Ring alltid först till jouren

Kunderna ska alltid kontakta den nationella jourtelefonen 116117 innan de uppsöker jouren.

På webbplatsen Omaolo (omaolo.fi) finns symtombedömningar som hjälper dig att få råd om hemvård eller hänvisning till rätt vårdcentral. I livshotande situationer och vid omedelbart behov av hjälp ska du alltid i första hand ringa nödnumret 112.