Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.2.2023 17.00

Välfärdsområdesstyrelsen

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 7.2.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen sammanträdde den 6 februari. Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen gick igenom hur välfärdsområdets första veckor har gått.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Servicen har fortsatt utan avbrott. Det är arbetsamt för personalen att använda parallella datasystem, men detta har knappt återspeglats till kunderna. Införandet av nätverk och terminaler fortsätter fram till våren.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände Västra Finlands samarbetsområdes avtal om ordnande av specialiserad sjukvård. Egentliga Finlands välfärdsområde bildar tillsammans med Österbottens och Satakunta välfärdsområden Västra Finlands välfärdsområde. Det finns inalles fem samarbetsområden i Finland. Samarbetsavtalet i enlighet med ordnandelagen, i vilket tjänsterna inom social- och hälsovården beaktas omfattande, är fortfarande under beredning.

Det inrättades sju tjänster som hälsocentralsläkare i välfärdsområdet, vilka inte var besatta med tjänsteinnehavare vid tidpunkten för överlåtelsen av rörelse samt en ny tjänst som ledande socialarbetare.

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 15 februari

Därtill behandlade välfärdsområdesstyrelsen ärenden som kommer att behandlas i välfärdsområdesfullmäktige som äger rum den 15 februari, bl.a. inledningen av beredning av servicestrategi. I servicestrategin definieras det, vilka tjänster och hur välfärdsområdet producerar. Det kommer synliga ändringar i tjänsterna först då när det först har beslutats om servicestrategin och servicenätet. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige ska behandla servicestrategin i april-maj.

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade allmänt behandlingen och beredningen av fullmäktigemotioner. Svaret på fullmäktigemotionen om avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år remitterades enhälligt till beredning för att avgiftsfria preventivmedel efter förlossningen ska granskas närmare.

Medlemmen i välfärdsområdesstyrelsen Laura Kaarniharju har bett om avsked från uppgiften som första vice ordförande för välfärdsområdesfullmäktige samt från uppgiften som ersättare i sektionen för organiseringen på grund av bytet av grupp. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om uppgiften som vice ordförande.

De övriga ärendena på föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen godkändes enligt förslaget. Föredragningslistan i sin helhet finns på adressen:
https://varha-julkaisu.triplancloud.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Styrelsens nästa sammanträde, där det fattas beslut, är den 21 februari 2023 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.