Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.11.2023 11.57

Brist på coronavaccin i Egentliga Finland – nya partier på väg

Nyckelord:

Det går inte att boka tid till coronavaccination i alla kommuner inom Varha på grund av brist på coronavaccin. Man vet ännu inte exakt när nya vaccinpartier anländer.

En vårdpersonal injicerar en vaccination i en klients överarm.

För närvarande går det inte att boka en ny tid för coronavaccination i Nådendal, Pargas, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Somero och S:t Karins. De tider som bokats tidigare är dock i kraft. De övriga kommunerna i Egentliga Finland har fortfarande coronavaccin.

- Det har uppstått missförstånd om att nya vaccinationstider inte ges för att vi vill styra kunderna till de allmänna vaccinationstillfällena utan tidsbokning. Så är det alltså inte, utan det här beror på att det inte finns tillräckligt med vaccin. Vi har utrett saken tillsammans med THL och kommer att meddela så fort vi vet när det kommer nya vaccinpartier, säger Jutta Peltoniemi, administrativ överläkare med ansvar för smittsamma sjukdomar. 

I viss mån kan coronavaccin överföras mellan kommunerna, med beaktande av antalet personer som vaccineras och de tidsbokningar som redan gjorts.

Vaccinationen av den äldre befolkningen inom hemvården och serviceboendeenheterna pågår och påskyndas genom samarbete mellan tjänster för äldre och social- och hälsovårdstjänsterna.

För tillfället finns det tillräckligt med influensavaccin, eftersom välfärdsområdena har fått mer av det än av coronavaccin. Det går att boka tid för influensavaccination i hela Egentliga Finland. Vid vaccinationstillfällena på hälsostationerna kan det uppstå köer, och det är inte nödvändigtvis möjligt att hålla avstånd i lokalerna. Det bästa sättet att skydda sig är en god handhygien och att använda munskydd om man så önskar.

Coronaläget i Egentliga Finland belastar sjukhusen

Influensasäsongen har kommit igång i Egentliga Finland, och antalet ökade coronafall märks på sjukhusen. Den största patientgruppen är äldre – även en kortvarig feber kan försämra allmäntillståndet hos äldre personer.

De flesta som insjuknat i covid-19 tillfrisknar av sig själva och behöver inte kontakta hälsovården. Vila är ofta den bästa behandlingen vid covid-19, liksom vid andra luftvägsinfektioner. Paracetamol eller antiinflammatoriska läkemedel kan användas för att lindra symtomen och sänka hög feber. Apoteket kan ge mer information om dessa läkemedel. När man vistas bland andra människor är det viktigt att komma ihåg att hosta rätt, dvs. hosta i en näsduk och därefter desinficera händerna. Användningen av munskydd minskar spridningen av droppsmitta.

Vid svåra eller utdragna symtom, t.ex. andningssvårigheter och/eller försämrat allmäntillstånd, bör man kontakta hälso- och sjukvården.