Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.1.2023 11.04

Bukaortaaneurysm behandlades med en ny metod på ÅUCS

Nyckelord:

På Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) vårdades förra veckan för första gången en patient med att använda en modifierad fenestrerad stentgraft, tillverkad av läkare. Tack vare den fenestrerade graften kan aortaaneurysmen behandlas intravenöst också för de patienter vars aneurysm sträcker sig till viscerala artärer.

Verisuonikirurgit valmistautuvat toimenpiteeseen.

Från vänster mentorn professor Vladimir Makaloski från Berns universitetssjukhus och ÅUCS blodkärlskirurger Veikko Nikulainen och Vaiva Dabravolkskaite.

Bukaortaaneurysm är en lömsk sjukdom som oftast förekommer hos lite äldre män. Sjukdomen ger inte patienten några symtom innan den eventuellt brister. Den visar sig ofta i samband med undersökningar för andra sjukdomar. Syftet med aortaingreppen är att förhindra plötslig död orsakad av aortabristning.

Aneurysm har traditionellt behandlats med öppen kirurgi. Vid operationen ersätts den sjuka aortan med en protes som sys på plats. Operationen är en stor påfrestning för patienten och kräver en lång sjukhusvistelse och återhämtningsperiod. Alla patienter är inte lämpliga för öppen kirurgi.

Intravenös behandling innebär att en stentgraft (en intravenös kärlprotes) sätts in i bukaorta genom ljumskpunktioner för att isolera utbuktningen från blodomloppet. Detta leder till att trycket i aneurysmet minskar och att risken för bristning elimineras.

Användningen av intravenösa tekniker har revolutionerat behandlingen av sjukdomar i aorta, säger överläkare Päivi Helmiö. Ingreppet kan till och med utföras under lokalbedövning och patienten skrivs vanligen ut nästa dag.

ÅUCS kärlkirurger Veikko Nikulainen och Vaiva Dabravolskaite samt radiologen Ilkka Manner utförde ingreppet under ledning av gästprofessor Vladimir Makaloski från Berns universitetssjukhus.

För första gången under ingreppet användes en modifierad fenestrerad stentgraft. Med denna metod kan aneurysmet behandlas intravenöst även hos patienter vars aneurysm sträcker sig in i viscerala artärer. Överläkare Helmiö säger att det intravenösa ingreppet gick bra.

Det kan ta flera veckor eller till och med månader att tillverka ett fenestrerat stentgraft i en fabrik.

Den nya tekniken ger oss fler möjligheter att behandla sjukdomar i aortorna och metoden kan också användas för att behandla aortapatienter i akut skede, säger Ilkka Manner.

Behandling av bukaortaaneurysm med intravenösa stentgrafts introducerades i Finland på 1990-talet och på ÅUCS år 2001. ÅUCS behandlar cirka 80 aortakirurgiska patienter per år, varav cirka 60 kan behandlas med intravenösa metoder.

Framsteg inom intravenös teknik har gjort behandlingen möjlig och lett till bättre resultat även vid behandling av komplexa aortasjukdomar.