Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.6.2024 10.52

Corona- och influensavaccinationer i Egentliga Finland hösten 2024

Nyckelord:

Coronavaccinationen av personer som hör till de allvarligaste riskgrupperna inleds hösten 2024 så fort vaccinerna anländer till Finland – troligen i september. Influensavaccinationen av personer som hör till riskgrupper inleds i oktober–november.

En vårdpersonal injicerar en vaccination i en klients överarm.

Coronavaccination i Egentliga Finland

Gällande boosterdoserna av coronavaccin genomförs vaccineringen i höst på ett annat sätt än tidigare. THL har 23.5.2024 publicerat en rekommendation för coronavaccination hösten 2024. När coronavaccinet anländer i september vaccineras följande grupper först:

  • äldre som bor på serviceboende med heldygnsomsorg och på gemenskapsboendeenheter
  • personer som får regelbunden hemvård
  • personer över 80 år
  • alla med kraftig immunbrist, oavsett ålder.

Vi utgår från att Egentliga Finland får coronavaccin i september. Vi informerar om tidsplanen för höstens vaccinationer på vår webbplats i början av augusti. Personer som hör till de allvarligaste riskgrupperna kommer att få coronavaccin tidigare än förut, säger Jutta Peltoniemi, läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar.

För en del av befolkningen kommer coronavaccin att erbjudas i samband med influensavaccinationen senare under hösten. Dessutom kommer coronavaccin att erbjudas i samband med influensavaccinationen till alla över 65 år och till personer över 18 år med en underliggande sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Mer information om tidpunkter och genomförande ges i augusti när tidtabellen för vaccinernas ankomst och distribution klarnar.

Influensavaccination i Egentliga Finland

Personer som hör till riskgrupper får influensavaccin på samma sätt som tidigare. Vaccinationen inom Varha inleds i oktober–november 2024.

Tidsbokningen för corona- och influensavaccination är ännu inte öppen

Under hösten 2024 kommer det att vara möjligt att boka vaccinationstider både elektroniskt och per telefon. Det kommer också att ordas pop-up-vaccination utan tidsbokning på många orter.

Information om vaccinationerna i välfärdsområdet kommer att finnas på Varhas webbsidor för corona- och influensavaccination.

Webbsidorna öppnar i början av hösten på adressen:

  • Varha.fi/coronavaccinering (öppnar i augusti–september)
  • varha.fi/influensa (öppnar september–oktober)

Mer om ämnet: