Hoppa till huvudinnehåll

Paxlovid-läkemedelsbehandling

Paxlovid-läkemedelsbehandling kräver en noggrann bedömning av läkaren. Läkemedelsbehandlingen inleds så fort som möjligt efter att coronasymtom uppkommit, dock senast 5 dygn efter symtomens början.

Vården kan inledas på basis av ett positivt hemtest som bekräftas med ett laboratorietest så snart som möjligt. Målgrupperna för läkemedelsbehandlingen avviker från allmänna riskgrupperna för COVID-19-infektion.

Om du hör till eller misstänker att du hör till de nedanstående målgrupperna för Paxlovid-läkemedelsbehandlingen bör du kontakta din egen hälsostation, om du har konstaterad coronavirusinfektion, eller du misstänker att du har fått coronavirusinfektion. Patienter som får aktiv cancervård eller patienter med kraftig immunbrist kan också vara i kontakt till sin specialsjukvårdsenhet  inom ÅUCS-sjukhustjänster.

Huvudmålgrupper för behandling med Paxlovid för patienter hemma