Hoppa till huvudinnehåll

Gör så här vid misstanke om coronavirus

Oftast kan man sköta coronainfektion (COVID-19) hemma enligt symtomen, såsom andra akuta luftvägsinfektioner. Om det uppstår allvarliga symtom såsom andnöd eller försämring i allmäntillstånd, eller om du hör till någon av riskgrupperna för coronavirusinfektion, kontakta hälsovården.

Stanna hemma

Om du blir sjuk, rekommenderar vi att du stannar hemma tills symtomen har tydligt avtagit och febern är borta. Vanligen tar detta 3–5 dagar. Om du är tvungen att lämna hemmet när du är sjuk, kan du använda munskydd om du vill.

Barn kan gå till skola eller dagis när symtom har tydligt avtagit, febern är borta och barnets allmäntillstånd är sådant att hen orkar delta i undervisningen eller småbarnspedagogiken.

Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig coronasjukdom.

Om ditt hemtest är positivt, behöver man inte huvudsakligen bekräfta resultatet med ett test som utförs av hälsovården.

Följ arbetsplatsens anvisningar gällande anmälan av sjukfrånvaro.

Läs mer: Anvisningar för personer som insjuknat i en luftvägsinfektion (Terveyskylä)

Om du har en sjukdom eller medicinering som exponerar dig för allvarlig coronavirusinfektion, bör du handla enligt den vårdande läkarens anvisningar eller fråga efter ytterligare information på hälsostationen eller av din egen vårdande läkare om till exempel inledandet av virusmedicinering.

Läs mer: Paxlovid-läkemedelsbehandling

Om du har exponerats för coronavirus

Man behöver inte ta coronavirusprov på symtomfria personer. Du kan fortsätta vanlig vardag och fungera på samma sätt som tidigare om du hade exponerats för någon annan luftvägsinfektion såsom influensa. Detta betyder att du kan till exempel gå på jobb, till skolan, daghem och hobbyer även om det finns coronainfektion inom familjen.

Om du får symtom efter att ha blivit exponerad, läs anvisningar i punkten stanna hemma.

Ytterligare information om coronavirus: Coronavirus SARS-CoV-2 och coronavirussjukdom COVID-19 (THL)

Testning för COVID-19

I första hand krävs inget formellt test, men du kan göra ett hemtest om du vill. Ett hemtest behöver inte vara certifierat av en vårdgivare.
Om du har svåra symtom och inte klarar dig hemma ska du kontakta din vårdcentral eller det nationella journumret 116 117.
Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronainfektion bör du ta kontakt med din egen hälsovårdscentral med lägre tröskel än andra.

Ett positivt hemtest behöver inte bekräftas med ett officiellt coronatest. Om du tillhör målgruppen för Paxlovid och ditt hemtest är negativt, men du fortfarande misstänker corona, ska du kontakta din hälsovårdscentral eller företagshälsovård.

Anvisningar för hemtest finns på THL:s webbplats:
Så här gör du hemtest för coronavirus (THL/YouTube)

Om du har symtom på coronavirussjukdom