Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 1.6.2023 10.29

Coronan orsakar inte längre omfattande hot mot hälsan

Coronapandemin har övergått till ett skede då den inte längre orsakar omfattande hot mot hälsan hos befolkningen även om det kommer att förekomma infektioner i fortsättningen.

Ett barn sitter på en sjukhussäng. En person med vit jacka undersöker hennes ben och har en dator framför sig. Bredvid barnet finns en vuxen.

Inom social- och hälsovården finns det enstaka invånare och patienter som har en risk för en svår corona trots vaccinerna, eller som har en sjukdom, varför personalen ska skydda sig. Inom social- och hälsovården koncentrerar man sig i fortsättningen på att skydda dessa patienter och personalen mot coronavirusinfektionen.

Personalen i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) använder inte längre kirurgiska mun- och nässkydd kontinuerligt i vårdarbete på avdelningarna eller vid enheterna. Anvisningen gäller från och med den första juni Personalen använder munskydd i enlighet med ett behov som har bedömts separat eller baserat på en situationsspecifik anvisning, såsom man har gjort tidigare när det är fråga om bekämpning av luftvägsinfektioner.

Alla välfärdsområden i Finland som driver ett universitetssjukhus samt HUS ändrar sina anvisningar om användningen av munskydd samtidigt så att de överensstämmer med denna i början av juni. 

Patienterna eller deras ledsagare behöver inte heller använda munskydd när de besöker Varhas sjukhus eller andra enheter inom hälsovården. Detta gäller även dem som bor i Varhas omvårdnadsenheter eller besökare i dessa enheter. Det förutsätts  dock av dem som besöker enheterna att de inte har symtom på luftvägsinfektion.