Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.9.2023 09.59

De nationella dagarna för tillsynsmyndigheter av social- och hälsovårdstjänster i Åbo – första gången i Finland

Nyckelord:

Det kommunövergripande centrala tillsynsprojektet, som i tre års tid framgångsrikt utvecklat tillsyn av social - och hälsovårdsproducenter och utbildat övervakarna på ett heltäckande sätt, ordnar de nationella dagarna fyllda av intressanta presentationer och utbildningstillfällen den 26–27 september för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Tvådagarsevenemanget i Åbo är det första i sitt slag i hela Finland.

Kuvituskuva stetoskoopista, maskista ja mukana sydämiä.

Det kommunövergripande centrala tillsynsprojektet har snart under tre år arbetat för att utveckla kvaliteten och verksamhetsmetoderna inom egenkontroll och tillsyn. Målet med projektet har varit att förbättra säkerheten för Egentliga Finlands klienter och patienter samt kvaliteten av vård, omsorg och service. Samtidigt har man i projektet strävat efter att främja serviceproducenternas jämlika ställning när det gäller att stödja och övervaka genomförandet av egenkontroll. Arbetet kulminerar i ett tvådagarsseminarium i slutet av september.

– Seminariet är ett fint avslut för projektet. För tre år sedan startade vi från en situation där det inte fanns något informationssystem tillgängligt för dem som utförde praktiskt tillsynsarbete i Egentliga Finland, få praktiska anvisningar eller förfaranden och ingen beskrivning av vad en kvalitetstillsynsprocess är. Nu när allt är klart, kan vi på seminariet föra samman alla dessa framsteg och resultaten av dem säger projektledaren Karolina Olin.

Det kommunövergripande centrala tillsynsprojektet startade i slutet av år 2020 som en del av ett omstruktureringsprojekt finansierat av SHM. Under 2022–2023 har det varit en del av Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentral-projekt. Det kommunövergripande centrala tillsynsprojektet har arrangerat flera tiotals webb - och direktsända seminarier samt utbildningar som har varit populära i hela landet.

– Den centraliserade nationella kontroll av tillsyn har uppfattats som lätt. Med tidigare utbildningar och nu med detta stora tvådagarsevenemang har vi försökt erbjuda en plats och tid för dem som arbetar med övervakning att söka gemensam förståelse, lära sig, få stöd och bilda nätverk, säger projektkoordinator Karoliina Marjaniemi.

– Anmälan har varit aktivt. Vi har lyckats samla ett stort antal tillsynsansvariga och på så sätt kan vi främja ett viktigt nationellt nätverksarbete.

Ett omfattande program som täcker hela området för tillsyn

Karolina Olin lyfter fram de många talarna vid det två dagar långa seminariet. Programmet täcker ett brett spektrum av ämnen som rör tillsyn, från praktiskt arbete och exempel till simuleringar och juridiska frågor.

– Ministeriet öppnar också upp för framtida tillsyn – när 1.1.2024 lagstiftningen återigen kommer att något ändras. Vikten av tillsyn har också ökat sedan starten av välfärdsregionerna, där inte bara privata tjänsteleverantörer utan även offentliga sociala tjänster övervakas. Antalet övervakare är betydligt större än tidigare.

– Tillsyn gäller hela social- och hälsovården, primärvården, den specialiserade sjukvården och privata serviceproducenter, säger Olin.

– Vi är nöjda med att alla tillsynsmyndigheter har blivit företrädda – med SHM, Valvira och Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, som kompletteras med ett anförande från Riksdagens justitieombudsmannens kansli. På seminariet får vi aktuell information av exakt de aktörer som har berett lagändringarna, tillägger projektkoordinator Soila Vuohijoki.

Materialet som producerats i projektet finns tillgängligt på Innokylä

 – Slutet på projektet är lite sorgligt när vi har haft ett så fantastiskt team. En del av teamet kommer att fortsätta arbeta på Varha tillsynscentret och de metoder och rutiner som utvecklats i detta projekt kommer att leva vidare på tillsynscentret, säger Karolina Olin.

Karoliina Marjaniemi säger att hon tror och hoppas att om dagarna blir framgångsrika, kommer Varha tillsynscentret att fortsätta evenemanget varje år.

– Det här är ett viktigt forum. Om man tänker på jämlikhet mellan invånare och grundläggande rättigheter och deras förverkligande bör tillsyn utföras av alla och överallt, enligt vissa principer. Så att det inte blir för stora variationer mellan olika välfärdsområden, menar Karolina Olin.

– När du träffat andra som gör tillsynsarbete på seminariet kommer troligen tröskeln för att ta kontakt mellan olika välfärdsområdens tillsynsteam att sänkas.

Soila Vuohijoki tillägger, att i bakgrunden finns tanken att en gemensam debatt skapar gemensam förståelse. Här är det nationella forumet viktigt.

– När projektet avslutas kommer det skriftliga materialet som producerats i det att finnas tillgängligt för hela landet på Innokylä. De verksamhetsmodeller som utvecklats i det kommunövergripande centrala tillsynsprojektet har redan börjat spridas till andra delar i Finland.

Sista anmälningsdag för yrkesverksamma är inkommande tisdag 12.9. och anmälan sker via Varha evenemangskalendern.