Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.7.2023 11.45

Det bästa sättet att förhindra smitta av fågelinfluensa är att undvika kontakt med sjuka eller döda djur

Nyckelord:

Den högpatogena fågelinfluensan A(H5) som förekommit i Europa har under sommaren konstaterats hos vilda fåglar även i Finland. Den första massdöden bland vilda måsar till följd av fågelinfluensa inträffade i Salo i juni. På andra håll i Egentliga Finland har ingen smitta konstaterats och ingen människa har smittats i Finland.

Två skrattmåsar flyger på den blå himlen.

I Österbotten har smitta konstaterats hos såväl vilda fåglar som hos pälsdjur.

Kan människor smittas av fågelinfluensa?

Hos fåglar orsakar influensan en infektion i mag-tarmkanalen. Viruset utsöndras i fåglarnas avföring och kan på så sätt lätt förorena fåglarnas livsmiljö.

Det är mycket ovanligt att människor smittas av den högpatogena fågelinfluensan A(H5). En smitta förutsätter i regel nära kontakt med sjuka djur eller deras avföring. Överföring mellan människor har inte observerats. Läget följs ändå noggrant upp i Finland och resten av världen.

Hos människor kan fågelinfluensavirus orsaka en lindrig luftvägsinfektion eller ögoninflammation,  men vissa fågelinfluensavirus kan också orsaka allvarliga infektioner.

Så här undviker du smitta av fågelinfluensa

  • Undvik att röra döda och sjuka fåglar eller andra vilda djur, samt ytor som innehåller deras sekret. Påminn barnen om att inte röra döda fåglar.
  • Var noggrann med handhygienen om du är tvungen att vara i kontakt med döda djur. Använd engångshandskar och efter att du tagit dem av dig ska du tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och/eller använda handsprit. Använd helst munskydd eller andningsskydd och skyddsglasögon medan du hanterar djuret. Släng all skyddsutrustning efter användning.
  • Kontakta hälsovården om du får luftvägssymtom eller neurologiska symtom efter att du varit i kontakt med ett sjukt eller dött djur. Berätta att du kan ha exponerats för smitta.
  • Anmäl massdöd bland vilda fåglar till kommunens tillsynsveterinär.

THL övervakar i första hand infektionsläget hos människor. Livsmedelsverket är den ansvariga myndigheten för infektionsläget hos djur.