Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.8.2023 10.38

Det elektroniska familjecentret besöker verksamhetsområdena!

Nyckelord:

Det elektroniska familjecentret genomför under hösten 2023 en avgiftsfri presentations- och utbildningsturné på Varhas familjecenterområden. Utbildningsturnén ordnas på sju olika orter under hösten och målet är att samla aktörer som hör till familjecentrets nätverk.

Muslimiperheen iloiset isä, äiti ja vauva leikkivät sängyllä ja hymyilevät.

I turnéprogrammet ges en översikt över familjecentrets aktuella utvecklingsprojekt och man erbjuder möjlighet att nätverka med aktörerna i det egna området. Målgruppen för presentations- och utbildningsevenemangen är alla experter som hör till familjecenterområdens servicenätverk och som möter familjer. Utbildningsdagarna genomförs i samarbete med regionernas familjecenter, MLL Egentliga Finlands distrikt och programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

− Vi i Varhas familjecenterutveckling vill stöda regionalt arbete på ett fokuserat och likvärdigt sätt. Vi litar på att vi under turnén kommer att få en bättre insikt om familjecenterområdens nuläge, säger Terhi Vierikko, familjecenterchef i Varha.

Vierikko konstaterar att det är viktigt att komma ut på fältet för att möta arbetstagarna ansikte mot ansikte och höra deras tankar om den nuvarande servicenivån och framtida utvecklingsobjekt.

– Vi är särskilt glada över möjligheten att bekanta oss med regionernas egna fungerande praxis.

Det elektroniska familjecentrets kärnuppgift är att på en plattform samla regionala familjecentertjänster som är avsedda för barnfamiljer.

- Under turnén har vi en unik möjlighet till gemensam utveckling och samtal med experterna på familjecentren, säger Elisa Jyllikoski, projektexpert på det elektroniska familjecentret från programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland.

- Omaperhe.fi kunde vara en lösning på att människor som lever barnfamiljens vardag och de som funderar på skaffa familj hittar lätt och i god tid den information och det stöd de behöver i familjens alla livssituationer.

Anmälan:

Anmälan till evenemangen är öppen, välkommen! För att så många olika organisationer som möjligt ska kunna delta önskar vi en deltagare/organisation.

Anmäl dig!

Max. 75 personer/evenemang (registreringen stänger två veckor före varje evenemang).
 

Bakgrundsinformation:

Familjecenter svarar för barnens, de ungas och familjernas välfärd och behov av hjälp. Ett familjecenter består av tre element. Det kan vara ett nätverksbaserat, fysiskt eller elektroniskt familjecenter. Till Varhas åtta regionala familjecenter hör administrativt förebyggande familjearbete, fostrings- och familjerådgivningstjänster, hemservice för barnfamiljer, rådgivningstjänster och elevhälsotjänster såsom skol- och studerandehälsovård samt psykolog- och kuratorstjänster. Härtill samordnar familjecenter över förvaltningsgränserna social- och hälsotjänster för barnfamiljer, bildningstjänster, kommunernas åtgärder för att främja hälsa och välfärd samt organisationers och församlingars tjänster och stöd, såsom mötesplatser och familjecaféer.

Målet med programmet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland är att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna i regionen så att det uppstår likvärdigt tillgängliga servicekedjor och servicehelheter i rätt tid som baserar sig på servicebehovet och som lämpar sig för hela välfärdsområdet.

Målet med det elektroniska familjecentret är att via en gemensam e-serviceportal och plattformslösning samla tjänster avsedda för barnfamiljer för användning i välfärdsområdena. Omaperhe.fi samlar på samma webbplats tjänster som den tredje sektorn, välfärdsområdena och församlingarna producerar samt nationellt producerade tjänster i anslutning till familjecenterarbetet. Målet med Omaperhe.fi-portalen är att stöda de fysiska tjänsterna inom familjecenterarbetet med fokus på förutseende kommunikation och vägledning samt inledande rådgivning och vägledning för invånarna.  I programmet Framtidens social- och hälsocentral strävar man efter att omaperhe.fi också skulle tas i bruk i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Ytterligare information:

Terhi Vierikko
familjecenterchef
terhi.vierikko@varha.fi
+358503146012

Elisa Jyllikoski
projektexpert
elisa.jyllikoski@varha.fi
Tfn +358505738389

---

Utbildningsturnén Familj & service
Elektroniskt familjecenter

Datum och orter:

På alla orter kl. 12–16

  • Fre 15/9 Salo
  • Mån 18/9 Loimaa
  • Fre 22/9 Åbo
  • Tors 5/10 Pargas
  • Tors 26/10 Nådendal
  • Tors 2/11 Letala
  • Fre 10/11 S:t Karins

Program:

Varhas familjecenter som grundval för barnfamiljernas tjänster
Terhi Vierikko, familjecenterchef
Anförande av regionens familjecenterchef

Elektroniskt familjecenter
Elisa Jyllikoski, Elektroniskt familjecenter, projektexpert

Mötesplatser för familjecenterverksamheten
Kirsi Hokka, projektarbetare

Familjecenter som stöd på familjens stig
Taru Elo, utvecklingsprojekt inom preventivvården, projektledare

Nätverksfika, kaffe & bullar serveras

Familjetjänster i dag och morgon
Anne Brunberg, familjecenterexpert & Satu Lempinen koordinator, MLL Egentliga Finlands distrikt rf