Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.4.2024 11.48

En rehabiliterande bedömningsperiod ger färdighet att klara sig hemma

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde håller på att införa en så kallad rehabiliterande bedömningsperiod i fullskaligt bruk inom tjänster för äldre. I den här artikeln lär vi oss hur en rehabiliterande bedömningsperiod kan se ut när den genomförs hemma hos kunden.

En gammal man sitter hemma på en stol och utför sittgympa under ledning av en kvinnlig närvårdare.

Taisto Kanervos (till höger) rehabiliterande bedömningsperiod innehöll regelbundna styrke- och mobilitetsövningar hemma. På bilden tränar Kanervo tillsammans med närvårdaren Anni Kankarjärvi.

– Konditionen har blivit dålig, fnyser Taisto Kanervo.

Han har precis gjort en lång sittgympa under ledning av närvårdaren Anni Kankarjärvi, och nu fortsätter träningen med vridrörelser stående. Träningsmomenten tar tydligt på krafterna, men Kankarjärvi låter inte Kanervo komma lätt undan utan kräver upprepade gånger vänligt men bestämt ännu lite mer ansträngning. Båda skrattar också gott, även om träningen är tuff.

Vi är i Virmo, hemma hos Taisto Kanervo och hans fru Marja-Leena. I pensionärsparets kök utstrålar vedspisen ännu värme efter morgonens eldning.

– Tidigare orkade Taisto inte bära vedkorgen, men nu orkar han igen, beskriver Marja-Leena Kanervo de gångna månaderna.

Bilden är tagen uppifrån. På bilden syns en mans och en kvinnas lår och händer. Mannen har bruna byxor och kvinnan har svarta tajts.
Med hjälp av sittgymnastik vill man bland annat stärka benens muskler.

Taisto Kanervo genomgår en rehabiliterande bedömningsperiod i hemmet. Den har inletts några veckor tidigare. Den rehabiliterande bedömningsperioden är en tjänst inom Egentliga Finlands välfärdsområde där syftet är att erbjuda rehabilitering för en äldre person i hens hem samtidigt som det görs en bedömning av vilka tjänster som skulle vara till nytta för hen i fortsättningen.

Syftet är att få en helhetsbild av hur den äldre klarar sig i sin vardag samt bedöma den äldre personens funktionsförmåga och boendemiljö. Målet med rehabiliteringsperioden är att stärka den äldre personens funktionsförmåga och stödja förmågan att klara sig på egen hand.

Den rehabiliterande bedömningsperioden är alltid tidsbegränsad och varar alltså en viss tid. Periodens längd beror på den äldre personens situation och behov.

Egentliga Finlands välfärdsområde har som avsikt att etablera verksamhetsmodellen för den rehabiliterande bedömningsperioden och införa den fullskaligt inom tjänster för äldre.

En gammal man lutar sig mot en köksbänk i sitt hem och utför sparkrörelser bakåt. Bredvid honom står en manlig fysioterapeut och leder verksamheten.
Fysioterapeuten Tomi Miehelä (till höger) lär ut sådana övningar under den rehabiliterande bedömningsperioden att kunden kan utföra dem hemma på egen hand.

För Taisto Kanervo genomförs den rehabiliterande bedömningsperioden av det rehabiliterande bedömningsteamet i Virmo, Masku och Nousis. Förutom en närvårdare besöker även en fysioterapeut Kanervo under rehabiliteringsperioden.

− Vid mina hembesök fäster jag nästan mest uppmärksamhet vid hur den boende rör sig till exempel till toaletten eller reser sig upp från bordet. Syftet är uttryckligen att bedöma och ge den boende stöd i att klara sig i vardagslivet, berättar fysioterapeuten Tomi Miehelä från det rehabiliterande bedömningsteamet.

Miehelä betonar att en förutsättning för att den rehabiliterande bedömningsperioden ska lyckas är att den äldre själv har tillräckligt med motivation.

− Ofta är det bra att ha ett konkret mål, till exempel att man kan gå till postlådan. Ett mål jag minns för flera år sedan var hur en kund ville åka med Sverigebåten. Hen ville själv kunna gå den långa korridoren från hamnen till fartyget. Och visst lyckades hen med det.

Taisto Kanervo säger att hans eget mål är att förbättra allmänkonditionen. Det finns nämligen många sysslor där hemma: åtminstone trädgårdsarbete, snöröjning, vedarbete och potatisodling.

Taisto och Marja-Leena Kanervo upplever att den rehabiliterande bedömningsperioden har varit till enorm hjälp och att Taistos funktionsförmåga har förbättrats tack vare träningen. Rehabiliteringsövningarna som görs under perioden är sådana att de kan göras hemma också utan närvårdarens eller fysioterapeutens närvaro. Avsikten är att den äldre ska fortsätta upprätthålla sin funktionsförmåga på egen hand efter att bedömningsperioden är slut.

En gammal man i en rutig skjorta står i sitt hem och skrattar. Bredvid honom står en kvinnlig närvårdare med munskydd.
Taisto Kanervo (till vänster) vill förbättra allmänkonditionen så att han kan fortsätta bo i sitt småhus.

Rehabiliterande bedömningsperiod i hemmet

  • En rehabiliterande bedömningsperiod i hemmet är en planerad period i hemmet hos en kund som är över 65 år. Syftet är att få en helhetsbild av hur kunden klarar sig i vardagen och bedöma kundens funktionsförmåga och livsmiljö. Under perioden genomförs en målinriktad och planmässig rehabiliteringsperiod i samarbete med kunden och eventuella närstående. Under bedömningsperioden bedöms också behovet av hjälpmedel och ändringsarbeten i hemmet samt möjligheterna att utnyttja teknologiska lösningar.
  • Syftet med perioden är att förbättra kundens funktionsförmåga i sin helhet och hjälpa kunden att klara sig självständigt eller med så lite hjälp som möjligt. Målen ställs upp av kunden själv.
  • Den rehabiliterande bedömningsperioden kan genomföras var som helst i Varhas område.
  • Den rehabiliterande bedömningsperioden genomförs av ett multiprofessionellt team.
  • Bedömningsperioden är tidsbegränsad. Periodens längd beror på kundens behov.
  • En rehabiliterande bedömningsperiod är i regel en förutsättning för att kunden ska kunna få Varhas regelbundna tjänster som tillhandahålls i hemmet.
  • Kunden kan inte själv anmäla sig direkt till en rehabiliterande bedömningsperiod utan hen kan hänvisas till en rehabiliterande bedömningsperiod genom servicehandledningens beslut till exempel om kunden skrivs ut från sjukhus eller om kundens funktionsförmåga försvagas och förmågan att klara sig hemma äventyras. Äldre som ännu inte får tjänster för äldre av Varha ska först ta kontakt med den centraliserade kundhandledningen för äldre i Egentliga Finland.
  • För en rehabiliterande bedömningsperiod tas det ut en serviceavgift som bestäms av välfärdsområdet.
  • Via denna länk kan du läsa mer om den rehabiliterande bedömningsperioden: Rehabilitering och bedömning för äldre

Text och bild: Mikael Piippo, Varha

I den här artikeln berättade vi om en rehabiliterande bedömningsperiod som genomförs hemma hos kunden. En rehabiliterande bedömningsperiod kan också genomföras vid en separat enhet som är avsedd för ändamålet. Vi berättar mer om de rehabiliterande bedömningsenheterna i en ny artikel på den här webbplatsen 17.4.