Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Publicerad 19.2.2024 20.24

Familjeförberedelse på distans: hjälp och stöd på nätet när det passar dig bäst

Nyckelord:

Funderar du på förlossningen, hur du borde röra dig under graviditeten eller vad du bör ta hänsyn till i näringen under graviditeten, hur du återhämtar dig från förlossningen eller om ergonomin i babyvardagen? Den nyligen färdigställda helheten för familjeförberedelse på distans svarar på alla frågor och lite till. Helheten består av 31 delar och du kan när som helst se dem på nätet. Den digitala helheten erbjuder familjer lika möjligheter att delta i familjeförberedelserna, oavsett bostadsort och tidpunkt.

Raskaana oleva henkilö istuu sohvalla. Hänet on kuvattu ylhäältä päin. Vaalea koira nukkuu naisen jaloissa.

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde har familjeförberedelse hittills ordnats i varierande grad. Servicen är inte lagstadgad och resursmängden påverkar möjligheterna för familjecentren av olika storlek i området att trygga servicen. Målet med familjeförberedelse på distans är därför just att förbättra kvaliteten på tjänsterna och minska ojämlikheten.

Genom familjeförberedelse vill man stärka föräldraskapet och därmed hela familjens välbefinnande.

– Familjeförberedelserna ska vara lättillgängliga för kunderna, passa tidtabellen samt vara ett störningsfritt och lugnt tillfälle för familjen. Det är viktigt att kunna återgå till sakkunskap på nytt när graviditeten framskrider eller redan när barnet är i lekåldern eller vid planering av en ny graviditet eller i särskilda frågor som gäller parförhållande och sexualitet ensam och tillsammans, säger chefen för familjecenter inom Varha Tytti Lääperi.

Förberedelse på distans som alternativ vid sidan av fysisk förberedelse

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar alltid familjeförberedelse som baseras på frivillighet för familjer som väntar sitt första barn. Därför är förhoppningen att föräldrarna hittar familjeförberedelse på distans redan när de planerar graviditet eller efter det, medan man oftast deltar i familjeförberedelse i grupp ungefär under graviditetsveckorna 30 till 32.

Helheten för familjeförberedelse på distans utesluter inte de bekanta fysiska familjeförberedelserna, utan förberedelse på distans är ett alternativ för kunderna. Det är alltid möjligt att prata med den egna hälsovårdaren eller läkaren på mottagningsbesök om ämnen som eventuellt väcker tankar under förberedelse på distans.  På motsvarande sätt kan personalen på familjecenter uppmuntra till att gå tillbaka till delar av förberedelserna i lugn och ro. 

Inom den specialiserade sjukvården görs förlossningsförberedelse som ett fysiskt besök på förlossningssjukhuset.

För delen som gäller den verkliga förlossningshändelsen svarar den specialiserade sjukvården på den digitala vårdvägen medan familjecentren ansvarar för tiden utanför det.

– Samarbetet har varit givande när man tar bort överlappningarna och kundens servicestig blir tydligare, tillägger Tytti Lääperi.

Informationsbakgrunden i förberedelsehelheten grundar sig på forskningsrön och bevis. Ett stort antal yrkesfolk i branschen har i samarbete svarat för innehållet, bland annat barnmorska, hälsovårdare, näringsterapeut och munhygienist.

Tills vidare är det möjligt att lyssna på familjeförberedelsehelheten på distans på finska. Textning till videorna finns att tillgå på svenska och finska.

– Innehållet i förberedelsen utvidgas utgående från kundernas behov och respons. Därför har konstruktiv respons en särställning för oss, säger Lääperi.

Förberedelsen har producerats av Egentliga Finlands välfärdsområdes familjecenter, näringsterapi, fysioterapi, mun- och tandvård, projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral och Åbo stads motions- och kulturtjänster.

Familjeförberedelse på distans är avsett för kunder och personal vid familjecenter i hela välfärdsområdet. Du kommer till familjeförberedelse på distans på webbplatsen varha.fi. www.varha.fi/familjeförberedelse