Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 17.10.2022 13.30

Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds 1.11.2022

Nyckelord:

Tack vare projektet för utveckling av preventivtjänsterna inom Egentliga Finlands program för framtidens social- och hälsocentral får alla unga under 25 år i Egentliga Finland tillgång till gratis preventivmedel från och med den 1 november.

I en del kommuner i Egentliga Finland har unga under 25 år redan i stor utsträckning haft tillgång till avgiftsfria preventivmedel, men tack vare försöket kommer tjänsten nu till alla kommuner.

I försöket med avgiftsfria preventivmedel har unga likvärdig tillgång till mångsidiga preventivmedel såsom p-piller, kapslar, spiraler, plåster, ringar och kondomer.

Försöket pågår fram till slutet av 2023.

Viktigt att utveckla handledningen kring sexuell hälsa

Man kommer också att utveckla och förenhetliga den övriga handledningen och rådgivningen för främjande av sexuell hälsa.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att använda preventivmedel. Då en ung person funderar på att börja använda preventivmedel ser man alltid över den ungas situation enligt det individuella behovet och beaktar faktorer i anslutning till bland annat hälsotillståndet och riskfaktorer. Riskfaktorer kan vara till exempel benägenhet för migrän, trombosbenägenhet eller rökning.

– Det är också särskilt viktigt att komma ihåg annan handledning och rådgivning kring preventivmedel, könssjukdomar och främjande av sexuell hälsa. Den unga ska få information om frågor som gäller sexualitet samt stöd för att främja sunda sätt att ta hand om sig själv och sin egen sexuella hälsa, projektchef Taru Elo påminner.

I början av försöket kan kommunernas tidsbokning och mottagningar vara tillfälligt överbelastade.

Fakta:

  • År 2021 gjordes 7 600 aborter i Finland
  • Flest aborter gjordes bland personer i åldern 20–24 år
  • År 2021 gjordes 37 procent av aborterna hos personer som redan tidigare hade genomgått en abort
  • 40 procent av personerna under 20 år som avbrutit en graviditet hade inte använt något preventivmedel
  • Antalet aborter har i Finland minskat under de senaste tio åren, vilket bekräftar att det att vissa kommuner erbjudit avgiftsfria preventivmedel och akuta preventivmedel utan åldersgräns från apoteket har varit fungerande lösningar.
  • I Finland gavs en nationell rekommendation om att erbjuda avgiftsfria preventivmedel för unga redan 2014 i handlingsplanen för sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Varje förebyggande av oönskad graviditet är viktigt och av betydelse för den unga.

(Källa: THL – Statistikrapport 29/2022)

  • Pressmeddelande 15.9 Försök med avgiftsfria preventivmedel för personer under 25 år i hela Egentliga Finlands välfärdsområde
  • Utvecklingen av preventivmedelstjänsterna är en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och dess utvecklingsåtgärder. Egentliga Finland har liksom sexton andra områden deltagit i försöket med avgiftsfria preventivmedel och i annat utvecklingsarbete för att främja preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa som en del av projektet Framtidens social- och hälsocentralsprojekt i Egentliga Finland. Programmet pågår till slutet av 2023.

Mer information:

Taru Elo
projektchef
Utveckling av preventivmedelstjänster
Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland
taru.elo@turku.fi
tfn 0449072916