Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.10.2023 11.39

Håll dig på fötterna! Att förebygga fall påverkar äldres hälsa på många sätt

Nyckelord:

1.11. kommer ett öppet och gratis webbseminarium med titeln Håll dig på fötterna! att samla experter för att diskutera en mycket aktuell fråga, såhär i början av vintern: riskerna för fall och fallprevention för de äldre. Det är också aktuellt att Världsrekommendationen om förebyggande av fallolyckor just har publicerats på finska.

Kaksi ikääntynyttä miestä ja naista metsäretkellä loppusyksystä

Var tredje över 65 år och varannan över 80 år faller minst en gång om året. Fall kan orsaka svåra skador såsom höftfrakturer. Skadorna orsakar mänskligt lidande och behandlingen av dem medför kostnader för samhället.

– Fallolyckor är inte "bara" fall och ett potentiellt allvarligt fysiskt problem, utan en mycket komplex och bred fråga", påpekar Mari Luonsinen, chef för projektet Handlingskraftigt åldrande, som anordnar seminariet via Egentliga Finlands framtida social- och hälsocentralprojekt.

Maarit Piirtola från UKK-institutet kommer att redogöra för detta på ett tydligt, lärorikt och intressant sätt för både yrkesverksamma och de äldre, och kommer att lyfta fram nya perspektiv. Hon ger också tio sätt att förebygga fall.

En ny Världsrekommendation om förebyggande av fall  har publicerats i slutet av år 2022. Rekommendationen har i höst översatts till finska och samtidigt anpassats till Finland, det finländska samhället och miljön. Piirtola berättar också om den.

Rekommendationen betonar att vid varje kontakt inom social-, hälso- och räddningstjänsten, fråga den äldre om fallrisken och vidta förebyggande åtgärder, oavsett den äldres funktionsförmåga och bostadsort, samt identifiera individuella riskfaktorer. Enligt rekommendationen ska alla inom omsorgstjänster och på sjukhus genomgå en omfattande bedömning av risken för fall och rädslan för att falla, vilket kräver ett starkt engagemang från ledningens sida. De äldres egna önskemål och individuella behov måste också beaktas bättre i förebyggande åtgärder.

Förmiddagen på det aktuella webbseminariet riktar sig direkt till äldre och eftermiddagen till yrkesverksamma, men webbinariet är öppet för alla intresserade.

– Webbinariet öppnar säkert ögonen och ger mycket ny information både åt yrkesverksamma och de äldre, lovar Luonsinen.

Det finns externa och interna risker för fall, även oväntade sådana

Även oväntade händelser kan påverka fall. Rädslan för att falla är ett av dem: rädsla används som förevändning för att undvika fall till varje pris.

– Rädslan att falla är ett problem på flera nivåer som inte bara gör människor försiktiga i situationer och på platser där de är rädda för att falla, utan också orsakar isolering och social tillbakadragenhet när rädslan blir svårare, säger Mari Luonsinen.

Förutom rädsla, kan försvagad muskelstyrka och svårigheter med balanskontroll, många sjukdomar, olika sinnesbrister, försvagat minne eller försämrad näring och inkontinens vara riskfaktorer för fall.

– Yttre orsaker inkluderar medicinering, faror i hemmet, miljön, såsom avsaknad av sandning på hala ytor eller trappor utan ledstång, hala eller fel storleks skor, alkoholkonsumtion och belysning, säger Luonsinen.

En tredjedel av alla fall skulle kunna förhindras

Det bästa sättet att förebygga fallolyckor är mångsidig motion.

– En tredjedel av fallolyckorna och allvarliga fysiska skador som orsakas av fallolyckor, såsom frakturer, kan förhindras – i synnerhet genom balans- och styrketräning, berättar Noora Tamminen, projektkoordinator för projektet Handlingskraftigt åldrande.

Balans- och styrketräning ger många fördelar, men framför allt kan den stärka självförtroendet och minska rädslan för att falla. Saija Kultala från Åbo stads idrottstjänster kommer i webbinariet att berätta om dessa och andra lämpliga övningar.

Tamminen påpekar också att särskilt i Södra Karelens välfärdsområde Eksote har man kommit långt inom fallprevention, och området har ett effektivt nätverksliknande arbetssätt. Projektchef Sari Hokkanen redogör för Eksotes modell och arbete.

Välkommen 1.11.2023 att lyssna på experternas senaste information om förebyggande av fallolyckor.

Kl. 9–11.15 evenemanget för de äldre, kl. 12–14.45 evenemanget för yrkesverksamma (dagen är dock öppen för alla).
Klicka här för att delta i webbinariet Håll dig på fötterna! (Om du vill ha länken via e-post, ta kontakt: noora.tamminen@varha.fi)

Program 

 • Kl. 9–11.15 för äldre och anhöriga  
 • Kl. 9.00 Välkommen, ordförande Mikael Piippo  
 • Kl. 9.10 10 + 1 sätt att förebygga fall, Maarit Piirtola äldre forskare, docent i folkhälsovetenskaper 
 • Kl. 9.40 Brand- och utrymningssäkerhet i boendet, Eerik Virtanen, brandinspektör, Egentliga Finlands välfärdsregion 
 • Kl. 10.10 En liten rastpaus  
 • Kl. 10.15 Vi hålls upprätt med hjälp av kraft- och balanseringsträning, Saija Kultala projektchef, Åbo stad, idrottstjänster 
 • Kl. 10.45 Frågor och diskussion, ordförande Mikael Piippo
 • Kl. 11.15–12 Paus   
 • kl. 12–14.45 för yrkesverksamma   
 • Kl. 12.00 Välkommen, ordförande Mikael Piippo  
 • Kl. 12.05 Världsrekommendation om förhindrande av fall, Maarit Piirtola, äldre forskare, docent i folkhälsovetenskaper och Tiina Pitkänen VoiTas-regionutbildare, Äldreinstitutet 
 • Kl. 13.05 Vilka mediciner orsakar fall och varför? Sirpa Hartikainen professor emerita 
 • Kl. 13.40 En liten rastpaus  
 • Kl. 13.45 Brand- och utrymningssäkerhet i boendet, Eerik Virtanen, brandinspektör, Egentliga Finlands välfärdsregion   
 • Kl. 14.15 Nätverkens kraft, Sari Hokkanen, projektchef, Södra Karelens välfärdsregion  
 • Kl. 14.30 Frågor och diskussion, ordförande Mikael Piippo   
 • Kl. 14.45 Evenemanget avslutas