Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 26.7.2023 15.23

Internationellt samarbete för att främja psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nyckelord:

Hur kan den psykiska hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning främjas? Den här frågan söker man svar på under kongressen Best practices – Better life, som hålls i Helsingfors i september. Kongressen samlar deltagare från olika länder och har som mål att främja psykisk hälsa genom ökad kunskap och förståelse samt delad god praxis.

Lyckliga par kramar varandra. De är utanför och trappan syns i bakgrunden.

Den krävande funktionshinderservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde och förbundet Kehitysvammaliitto arrangerar kongressen Best practices – Better life (bästa praxis – bättre liv) den 21–23 september i Helsingfors. Kongressens huvudarrangör är European Association for Mental Health (EAMHID), och den ordnas för 14:e gången – i år för första gången i Finland. 

De som träffas i Helsingfors i september kommer från olika håll i världen och är forskare, yrkesverksamma och andra aktiva inom området, samt personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Syftet med kongressen är att ta fram metoder för att främja psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

– Vi kommer att presentera de senaste forskningsrönen samt god praxis som grundar sig på erfarenhet och forskning, för att på så sätt bli bättre på att främja den psykiska hälsan och livssituationen hos den här sårbara gruppen, säger Oili Sauna-aho, ordförande för kongressen och chef för krävande funktionshinderservice i Egentliga Finlands välfärdsområde. 

Kongressen kommer att hållas i Helsingfors på Clarion Hotel, och anmälningen är nu öppen. 

Samarbete behövs

Sauna-aho är vice ordförande i styrelsen för den europeiska organisationen EAMHID. Organisationen har ordnat kongresser sedan 1995, men Sauna-aho ser särskilt fram emot kongressen i september. 

– Det är fint att internationella forskare och aktörer kommer att medverka. Runt om i Europa pågår viktig vetenskaplig forskning och många praktiska åtgärder vidtas för att främja psykisk hälsa, säger Sauna-aho. 

– Samtidigt kommer vi också att kunna lyfta fram vår expertis här i Finland. Huvudtalare på kongressen är bland annat Elina Kontu, professor inom området autismspektrum och funktionshindrens psykologi, Ilona Autti-Rämö, specialistläkare inom barnneurologi, Maria Arvio, Finlands första professor i funktionshindermedicin, och Jarmo Körkkö, överläkare inom vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jyrki Pinomaa, pappa till barn med flerfunktionsnedsättning, bidrar med anhörigperspektiv, tillägger hon. 

Sauna-aho berättar att det internationella samarbetet har varit produktivt och att det kommer att vara viktigt även framöver.  

– Det är viktigt att vi främjar den psykiska hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, och det här arbetet kräver samarbete över landsgränserna. Genom att dela kunskap, förståelse och god praxis kan vi på bästa sätt främja livskvaliteten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – det här är vårt gemensamma mål, säger Sauna-aho.  

Höstens höjdpunkt

Planeringen av kongressen startade i början av 2021 och nu har det långsiktiga arbetet börjat ta form. Anmälningen till kongressen pågår som bäst och man väntar sig deltagare från minst 25 länder. 

– Vi förväntar oss ett stort antal deltagare som diskuterar och delar information om detta oerhört viktiga ämne, säger Sauna-aho. 

Kongresspråket är engelska, men Sauna-aho berättar att det kommer att finnas en hel del program också på finska. Talarnas föredrag kommer att tolkas till finska, och en del av programmet kommer också att streamas. 

– Jag önskar alla som arbetar och forskar inom området, samt personer med funktionsnedsättning och deras familjer, varmt välkomna till kongressen. Jag vill också uppmuntra alla att själva delta och bidra till det här viktiga ämnet, avslutar Sauna-aho. 

Mer information

Läs mer på kongressens webbplats  (på engelska)
Läs mer på webbplatsen för Kehitysvammaliitto (på finska)