Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.2.2024 15.19

Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy fortsätter affärsverksamhet som vanligt

Nyckelord:

Varha bereds överföringen av serviceproduktionen och personalen till Egentliga Finlands välfärdsområdes serviceproduktion.

Vit flagga på flaggstången. Biljetten har en logotyp som lyder "Varha. Välbefinnandeområdet i det faktiska Finland. Propertika-Finlands välfärdsområde'. Himlen i bakgrunden är klarblå.

Egentliga Finlands välfärdsområde fattade ett ägarpolitiskt beslut hösten 2023 om att serviceverksamheten vid Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy i Somero kan överföras till Egentliga Finlands välfärdsområdes egen serviceproduktion och att bolaget kan upplösas. 

Som en förberedande åtgärd för överföringen av affärsverksamheten har välfärdsområdet 7.2.2024 beslutat försätta Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy i likvidation och en likvidator har förordnats för bolaget. 

Att bolaget försätts i likvidation medför inga förändringar för den personal som är anställd hos bolaget. Deras anställningsförhållande förblir oförändrat. Under utredningsförfarandet bereds överföringen av serviceproduktionen och personalen till Egentliga Finlands välfärdsområdes serviceproduktion. Ett bolag som är i likvidation fortsätter sin affärsverksamhet som vanligt och likvidationen har ingen inverkan på servicen till kunderna.