Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.8.2023 11.12

Mässling på ett kryssningsfartyg från Åbo till Stockholm den 6 augusti – instruktioner till dem som rest med samma fartyg

Nyckelord:

Enlig uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har fått, har en person som rest från Åbo till Stockholm söndagen den 6 augusti kl. 8.45–18.55 med Viking Glory insjuknat i mässling. Under resans lopp har personen eventuellt exponerat medpassagerare för mässlingssmitta. Personen har vistats i sin hytt under resan och har inte rört sig på fartyget förutom i samband med ombord- och landstigning.

Ett rött och vitt kryssningsfartyg seglar nära stranden en sommardag. På stranden, några människor vid vattnet.

Foto: Åbo stad, Sanna Moisala

Instruktioner för passagerare som rest med det aktuella fartyget under ovannämnda tidpunkt

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att passagerare som rest med Viking Glory under ovannämnda tidpunkt kontrollerar sitt vaccinationsskydd. 

  • Två doser MPR-vaccin ger ett gott skydd mot smittan.
  • Personer som tidigare haft mässling behöver inte vaccineras.
  • Ett barn som fått den första dosen av mässlingsvaccinet enligt det nationella vaccinationsprogrammet, behöver inte få den andra dosen tidigarelagd.
  • Ovaccinerade barns föräldrar, ovaccinerade gravida och personer med nedsatt immunförsvar uppmanas ta kontakt med sin hälsocentral så snart som möjligt så situationen kan bedömas.
  • Personer med bristfälligt vaccinationsskydd rekommenderas ta kontakt med sin hälsocentral för att komplettera skyddet.

Viking Line kontaktar de passagerare som rest den aktuella sträckan.

De första symtomen på mässling är hög feber och luftvägssymtom. Utslagen visar sig ett par dygn efter de första symtomen och varar i drygt en vecka. 

Om en passagerare får symtom som tyder på mässling bör hen först kontakta sin hälsocentral per telefon för närmare anvisningar.

Mässling smittar lätt

Mässling är en exceptionellt smittsam sjukdom. Mässling överförs via luften och att vistas i samma utrymme som en smittsam person kan räcka till för att själv bli smittad.

En person med mässling är smittsam fyra dagar före hen får utslag (dvs. redan en dag innan de första symtomen) och fyra dagar efter att hen först fått utslag.

En ritad bild av tidslinjen, hur mässlingssymptomen börjar ihom ca två veckor efter exponeringen. Tidslinjen: Först exponering. Utan vaccinskydd eller genomgången sjukdom: MPR-vacciner bör tas inom tre dygn efter exponeringen. Symptomer (tex. feber) börjar i allmänhet 9–11 dygn efter exponeringen, tidpunkten kan ändå variera mella 7–21 dygn. Ett par dagar senare uppstår utslag. Den insjuknade är smittsam 4 dygn före utslagen visar sig och 4 dygn efter.

 

Två doser av MPR-vaccinet ger ett gott skydd mot sjukdomen. De som är födda före 1970-talet kan ha skydd mot mässling efter att ha genomgått sjukdomen. MPR-vaccination är gratis för alla som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar även mot påssjuka och röda hund.

Mässling kan vara en allvarlig sjukdom för vem som helst, oavsett ålder. Särskilt för personer med nedsatt immunförsvar kan mässling vara en svår, till och med dödlig sjukdom.

Mer information: Mässling (THL)