Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.3.2024 14.51

Mental hälsa tillhör alla yrkesverksamma inom social- och hälsovården

Nyckelord:

Ju tidigare man kan ta itu med psykiska problem, desto lättare är det att behandla dem. Det kan vara svårt för kunden att tidigt inse sitt eget behov av mentalvård, eller att prata om mental hälsa kan vara skrämmande. Det är därför viktigt att så många yrkesverksamma som möjligt inom social- och hälsovården kan hjälpa sina kunder att få tillgång till service när det behövs.

Pete Poskiparta ja Ninni Ihalainen.

Pete Poskiparta och Ninni Ihalainen.

Inom Varha har ansträngningar gjorts för att systematiskt stärka grundläggande kompetens i mental hälsa. Till exempel ger projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland verktyg och information åt välfärdsområdet att stödja samtal och vägledning för vård.

Ninni Ihalainen, projektledare för att stärka psykosocial service, vet att utmaningarna med en kunds mental hälsa ibland skapar förvirring bland yrkesverksamma inom social- och hälsovården.

– Ibland kan psykiska problem förbises. Bakgrunden kan vara att det ofta är svårt att identifiera problemen. Men man vet inte heller alltid hur man ska ta upp saken med kunden om denne har sökt hjälp för ett fysiskt problem, beskriver Ihalainen.

– Å andra sidan är det viktigt att utesluta eventuella somatiska orsaker till symtomen, även om kunden har psykiska problem, tillägger Ihalainen.

Vem som helst kan fråga hur den andra mår och hänvisa vidare

Målet för Ihalainens team är att alla som arbetar med social- och hälsovård på basnivån, åtminstone bör känna till grunderna för tidigt ingripande och veta hur man tar upp frågor om mental hälsa med kunden.

– Det är lättare att föra på tal när den yrkesverksamma har verktyg som stöd för samtalet. Och de finns redan tillgängliga för alla, konstaterar Ihalainen.

– Vem som helst kan till exempel fråga om kundens psykiska ork. Om hjälpbehov uppstår kan en vuxen kund hänvisas att fylla i symtomenkäten i Terapinavigatorn på webben, som används för att bedöma vårdbehovet. Eller så kan du berätta för kunden om de kostnadsfria egenvårdsprogram som finns på mielenterveystalo.fi-nätsidan, som erbjuds heltäckande för olika åldersgrupper. Informationen finns också direkt för yrkesverksamma, nämner Ihalainen.

Ihalainen säger att det också är värt att komma ihåg den tredje sektorn, som erbjuder ett brett utbud av stöd för mentala hälsoutmaningar.

– Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av metodutbildning i grundläggande service, som är möjlig att få, med godkännande och stöd av en överordnad. Och till exempel Ungdomsnavigatorn, för bedömning av vårdbehov hos unga, kommer att testas i Varha under våren, fortsätter Ihalainen.

Även att boka tid kan vara en ansträngning

Mentalisten Pete Poskiparta sökte ursprungligen behandling för trötthet. Orsaken till problemen, måttlig depression, identifierades först när Poskiparta upplevde fullständig minnesförlust efter en uppträdanderesa.

Poskiparta anser att det är viktigt att all social- och hälsovårdpersonal kan uppmärksamma sina patienters psykiska välbefinnande och vid behov hänvisa dem till mentalvården.

Jag hoppas att tröskeln för att få hjälp är så låg som möjligt. Ofta är personer med psykiska problem så mentalt utmattade, att det är en ansträngning att bara ta kontakt eller boka en tid, betonar Poskiparta, som också har arbetat som stödperson för andra som har depression.

Psykiska hälsoproblem drabbar allt fler kunder

Mikko Pakarinen.
Mikko Pakarinen.

Mikko Pakarinen, resultatområdesdirektör för social-och hälsovårdsservice, påminner att psykiska problem också drabbar allt fler av Varhas kunder. Psykiska hälso- och missbruksproblem har en betydande inverkan på folkhälsan och den nationella ekonomin, utöver den börda de innebär för enskilda personer.

– Psykiska störningar var i fjol den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro och den näst vanligaste orsaken till förtidspensionering. Nationellt fick över 100 000 personer sjukpenning på grund av en psykisk störning. I de flesta finska landskap är den största orsaken till förlorade levnadsår antingen alkohol eller självmord, fortsätter Pakarinen.

– Att känna igen och identifiera de grundläggande frågorna relaterade till mental hälsa blir allt viktigare färdigheter för social- och hälsovårdspersonal, sammanfattar Pakarinen.

I fredag ​​samlade seminariet "Mental hälsa tillhör alla" över trehundra studerande och yrkesverksamma inom social- och hälsovården för att fundera över hur man kan stödja kundens och hens anhörigas mentala hälsa utanför mental- och missbrukarservicen.

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.