Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 18.4.2024 13.30

Nämnden för tjänster för äldre beslöt att Varha slutar ordna öppen dagverksamhet i Åbo och Nystad

Nyckelord:

Den öppna verksamheten för äldre fortsätter i Rosenkvarteret, Lehmusvalkama och Sakunkulma dagcenter under koordination av städerna.

En äldre persons händer i närbild. Hen pysslar.

Praktiska sysslor med händerna har varit en form av öppen verksamhet för äldre.

Tjänster för äldre vid Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) slutar arrangera så kallade öppna verksamheter för äldre i Rosenkvarteret och Lehmusvalkama i Åbo och i Sakunkulma dagcenter i Nystad senast 30.6.2024. Nämnden för tjänster för äldre fattade beslut om ärendet på sitt sammanträde 17.4.

Öppna verksamheter för äldre har varit bland annat praktiska sysslor med händerna, diskussionstillfällen, gymträning, föreläsningar samt övriga grupper och evenemang. Äldre personer har kunnat ta del av verksamheten utan att välfärdsområdet gjort en bedömning av servicebehovet eller ett servicebeslut. Inga klientavgifter har uppburits för verksamheten.

Bakgrunden till nedläggningsbeslutet finns i Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet som välfärdsområdesstyrelsen godkände 5.12.2023. Programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet innehåller åtgärder och målsättningar för att balansera välfärdsområdets ekonomi under åren 2024−2026. En åtgärd som nämns i programmet är att minska på icke-lagstadgade tjänster. Målet är att Varhas öppna tjänster som erbjuds åt alla invånare avslutas.

Varha har förhandlat med Åbo och Nystad om den öppna dagverksamhetens fortsättning i dessa städer. Resultatet av förhandlingarna är att verksamheten som främjar äldres välbefinnande framöver koordineras av städerna. Städerna koordinerar de öppna verksamheterna i samarbete med olika organisationer.

− Välfärdsområdet måste fokusera på sådana uppgifter vars ordnande välfärdsområdet ansvarar för och rikta ekonomiska resurser och personalresurser till sådana verksamheter som är lagstadgade. Vi är nöjda över att vi i samråd med städerna Åbo och Nystad nått denna lösning och fått arbetsfördelningen åt rätt håll, säger resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönen vid Varhas tjänster för äldre.

Det finns småskalig öppen verksamhet för äldre också i andra kommuner. Varha inleder omedelbart förhandlingar med dessa kommuner om verksamheten. Varha slutar arrangera dessa verksamheter 31.12.2024. I det ursprungliga beslutsförslaget föreslogs det att Varha skulle sluta arrangera även dessa verksamheter senast 30.6.2024 men nämnden beslöt att töja på tidsplanen till slutet av året.

Förutom de öppna verksamheterna behandlade nämnden för tjänster för äldre också bland annat en utvidgning av rehabiliterings- och bedömningsverksamheten, beredningen av en organisationsförändring och resultatområdets verksamhets- och ekonomiöversikt för januari-februari. Nämnden beslöt att anteckna dessa ärenden för kännedom.

Via denna länk hittar du föredragningslistan för nämnden för tjänster för äldres sammanträde: Nämnden för tjänster för äldre 17.4.2024, föredragningslista (Ktweb, på finska)