Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.1.2023 17.02

Närståendevårdarnas första arvoden betalas ut den 15 februari

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde skapade i början av året en enhetlig praxis för utbetalningen av arvoden inom närståendevården.

Seitsemän ihmistä pitävät käisiä päällekkäin.

Den nya enhetliga praxisen i utbetalningen av närståendevårdarnas arvoden gäller närståendevården för alla åldrar i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Egentliga Finlands välfärdsområde betalar ut de första arvodena till närståendevårdare den 15 februari. När välfärdsområdet inledde sin verksamhet i början av året skapades en enhetlig praxis för utbetalningen av arvodena till närståendevårdarna och deras avlösare. Arvodena betalas numera ut den 15:e dagen den månad som följer på intjäningsmånaden.

Arvodet för januari 2023 betalas alltså ut den 15 februari.

- Tidigare varierade praktikerna för arvodenas utbetalningsdagar mellan kommunerna i Egentliga Finland, men nu har man skapat en enhetlig praxis för utbetalningen i hela välfärdsområdet, berättar Maria Vesala som är chef för tjänsteledning vid tjänster för äldre.

Välfärdsområdet informerade närståendevårdarna och avlösarna om ändringen genom ett informationsbrev i början av december. Majoriteten av närståendevårdarna fick brevet i pappersform på posten. De som valt e-post som sin informationskanal fick meddelandet per e-post.

Den nya enhetliga praxisen i utbetalningen av arvoden till närståendevårdare och avlösare gäller inte enbart tjänster för äldre, utan närståendevården för alla åldrar i Egentliga Finlands välfärdsområde.