Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.4.2023 14.49

Nationell brist på socialarbetare inom barnskyddet

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde gjorde den här veckan en anmälan till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland om ett missförhållande i Varhas egen verksamhet som man inte har lyckats korrigera utan dröjsmål.

Lapsi pitää vanhempiaan käsistä kiinni.

Trots personalbristen strävar Egentliga Finlands välfärdsområde efter att trygga situationen för barnen inom barnskyddet med alla till buds stående medel.

I Varhas område finns det för närvarande cirka 500 barn som klienter inom barnskyddet som inte har en socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden. Man strävar efter att trygga situationen för barnen med alla till buds stående medel.

Resultatområdesdirektör för social- och hälsotjänster Mikko Pakarinen berättar att man förhåller sig mycket allvarligt till situationen och att mångsidiga åtgärder är under beredning för att korrigera situationen i välfärdsområdet.

− Under beredning finns olika sätt att belöna personalen för att man förbinder sig till arbetet och är flexibel, en enhet för vikariat bland socialarbetare och juridiskt samt datatekniskt stöd, säger Pakarinen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar vid ett extra sammanträde på onsdag nästa vecka om hur de åtgärder som Pakarinen räknar upp framskrider.

Det förbereds bland annat åtgärder som gäller lönesättning och skapande av ekonomisk lojalitet och ekonomiska sporrar. Avsikten är att stöda slutförandet av studier och fortbildning, fastställa storleken på team och enheter samt förbättra arbetshälsan hos personalen.

Med dessa åtgärder får man inte till stånd en förändring genast men åtgärderna kommer att leda till att personalen stannar kvar bättre än nu inom socialarbetet i barnskyddet.

Problemet ärvdes av kommunerna

Övergången till välfärdsområdet har för sin del inverkat på situationen.

­− Ändringar i organisationsstrukturen, datasystemen och tillvägagångssätten har varit en ytterligare belastning för personalen. Trots beredning och stöd har man inte helt lyckats avlägsna denna belastning.

Situationen är en följd av att man inte har lyckats tillsätta tjänster inom barnskyddet trots att tjänsterna har varit ledigförklarade offentligt. Det har inte inkommit en enda ansökan till tjänsterna.

Man har även strävat efter att tillsätta tjänsterna med köptjänster, även om detta inte är i enlighet med riktlinjerna från regionförvaltningsverket.  Man har inte ens med köpta tjänster fått tillräckligt med arbetstagare till de vakanta uppdragen.

− Situationen överfördes till oss från kommunerna, där det redan länge har funnits en brist på socialarbetare. Varha är inte ensam i denna situation, bristen på socialarbetare är ett nationellt problem, säger Pakarinen.

Det finns vakanta tjänster på olika håll i Varhas område.

Personaldimensioneringen skärps 2024

För närvarande förutsätter lagstiftningen att en person som arbetar inom barnskyddet har högst 35 barn på sitt ansvar. Dimensioneringen skärps i början av nästa år så att en socialarbetare har högst 30 barn på sitt ansvar.

− Situationen är mycket svår men jag hoppas att de planerade åtgärderna framskrider och hjälper till att korrigera situationen, säger Pakarinen.

Det behövs kompetenta socialarbetare i barnskyddsarbetet, så det behövs utbildningspolitiska åtgärder för att situationen ska bli bättre.

− En annan sak är att barnskyddsarbete är synnerligen tungt. Det är mycket viktigt för oss som arbetsgivare att stödja personalen i detta tunga arbete så att de inte byter till andra jobb, berättar Pakarinen.

Varha sänder utredningar om hur ärendet framskrider till regionförvaltningsverket i fortsättningen.