Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 22.3.2024 11.31

Öppettiderna för ÅUCS Akutens jourer i Loimaa och Nystad förkortas med två timmar från och med maj

Nyckelord:

Från och med den 2 maj 2024 ändras öppettiderna för ÅUCS Akutens jourer i Loimaa och Nystad så att jouren öppnar på morgonen klockan 10 och stänger på kvällen klockan 20 alla vardagar.

Tyks Loimaan sairaalan pääsisäänkäynti.

ÅUCS Loimaa sjukhus huvudingång.

– Balanseringen av Egentliga Finlands välfärdsområdes (Varhas) ekonomi påverkar också verksamheten vid ÅUCS Akutens jourer och vi blir tvungna att minska köpet av läkarpolikliniktjänster. Detta påverkar jourtjänsterna i Loimaa och Nystad, säger Sirpa Rantanen, direktör för resultatgruppen ÅUCS Akuten.

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen vid sjukdom. Hälsovårdsstationernas mottagningar för brådskande vård är öppna vardagar klockan 8-16.

ÅUCS Akutens jourer erbjuder brådskande vård. Brådskande vård definieras som plötslig sjukdom, skada, förvärrande av långvarig sjukdom eller försämring av funktionsförmågan som kräver omedelbar bedömning och behandling.

Ring alltid 116 117 innan du åker till jouren eller använd Omaolos symtombedömning för att bedöma vilken typ av vård du behöver.

Om du är under 16 år ska du i första hand ringa din egen hälsocentral under deras öppettider. Annars kan du i jourmässiga ärenden ringa 02 313 1420.

I nödsituationer ska man ringa 112.