Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.3.2023 16.32

Pinja Aaltonen valdes till ledande socialarbetare vid tjänster för äldre

Nyckelord:

Nämnden för tjänster för äldre fattade på sitt möte på onsdagen beslut om att utnämna Pinja Aaltonen till tjänsten som ledande socialarbetare för enheten för gerontologiskt socialt arbete.

Nuori ruskeatukkainen nainen katsoo suoraan kameraan ja hymyilee. Hänen nimensä on Pinja Aaltonen.

Pinja Aaltonen kommer till befattningen som ledande socialarbetare för enheten för gerontologiskt socialt arbete från posten som projektchef för kundhandledning vid projektet TulKoti.

Politices magister, socialarbetaren Pinja Aaltonen har valts till ledande socialarbetare för enheten för gerontologiskt socialt arbete vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Nämnden för tjänster för äldre utnämnde Aaltonen till befattningen på sitt möte den 8.3.2023, i enlighet med resultatområdesdirektör Eeva-Sirkku Pöyhönens beslutsförslag.

Den ledande socialarbetaren ansvarar för Egentliga Finlands enhet för gerontologiskt socialt arbete och leder enhetens verksamhet. Gerontologiskt socialt arbete riktar in sig på äldre personer som behöver särskilt stöd med att hantera olika tjänster till exempel på grund av ekonomiska svårigheter, sjukdomar eller problem med koppling till psykisk hälsa eller rusmedel.

En viktig uppgift för den ledande socialarbetaren är att utveckla det gerontologiska sociala arbetet utifrån kundernas behov i Egentliga Finlands välfärdsområde.

- Det har funnits flera olika verksamhetsmodeller i Egentliga Finland. Nu börjar vi tillsammans skapa gemensamma och enhetliga verksamhetsmodeller. Jag vill själv vara med i förändringen och utveckla nya tjänster för äldre, säger Pinja Aaltonen.

Nämnden för tjänster för äldre ansåg att Aaltonen har mångsidig arbetserfarenhet som är till nytta i befattningen. Hon har tidigare verkat vid Åbo stad som socialarbetare vid tjänster för äldre, socialarbetare vid sjukhustjänsterna och ansvarig socialarbetare vid sjukhustjänsterna.

- Jag är mycket glad över att vi nu får ett ivrigt proffs som vill utveckla det gerontologiska sociala arbetet. Pinja kommer till befattningen som ledande socialarbetare från posten som projektchef för kundhandledning vid TulKoti-projektet, vilket på ett fint sätt stöder kärnan i det gerontologiska sociala arbetet, säger Eeva-Sirkku Pöyhönen.

TulKoti är ett projekt som syftar till att stärka och utveckla enhetliga stödtjänster för att bo hemma som äldre person i Egentliga Finlands välfärdsområde. TulKoti-projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

För närvarande är Lilli Räsänen tjänsteförrättande ledande socialarbetare för det gerontologiska sociala arbetet vid Egentliga Finlands välfärdsområde.

Förutom utnämningen av den ledande socialarbetaren behandlades också de andra ärendena på nämnden för tjänster för äldres möte i enlighet med beslutsförslagen.

Länk till föredragningslistan för nämnden för tjänster för äldres möte (8.3.2023, på finska)