Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 13.2.2024 10.52

Regelböckerna och värdena för Varha-servicesedlarna har förnyats

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde har efter konsultation med serviceproducenterna utarbetat nya regelböcker för servicesedlarna. Samtidigt har deras värden kontrollerats. I och med antagandet av de nya regelböckerna kommer företag och aktörer inom den tredje sektorn att få aktuell information om möjligheterna att bli en Varha-serviceleverantör.

En gammal kvinna och en sjuksköterska vid datorn

- Varha välkomnar befintliga och nya serviceleverantörer till servicesedelsystemet, säger Elisa Vuorinen, Varhas chef för upphandlingsförhandlingar.

Behovet av att uppdatera regelböckerna utvärderas regelbundet. Varha har organiserat möjlighet för serviceleverantörer att ge feedback och utvecklingsförslag som en del av förberedelsearbetet. För år 2024 har de flesta regelböckerna redan uppdaterats, men några är fortfarande under granskning eller godkännande.

De nya regelböckerna finns på Varhas Servicesedel-nätsida, under avsnittet "Information för serviceleverantörer" (Service organiserad med servicesedlar för serviceleverantörer).

Ett elektroniskt system för servicesedlar och inköpstjänster (PSOP) används inom välfärdsområdet i Egentliga Finland. Ansökan om att bli serviceproducent kan göras elektroniskt via PSOP-systemet.

Ytterligare information och instruktioner för att ansöka om att bli serviceleverantör

Nya serviceleverantörer bör noggrant läsa de allmänna och servicespecifika avsnitten i regelboken för servicesedlar och ansökningsanvisningarna.

Sökningen av serviceleverantörer är öppen utan tidsbegränsning.

Servicen som erbjuds med en servicesedel inom välfärdsområdet i Egentliga Finland är:

 • Personlig assistans
 • Fotvård
 • Hemvård
 • Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Maskinell dosdispensering av läkemedel
 • Vård i hemmet under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • Vård i serviceboende med heldygnsomsorg under en närståendevårdares lagstadgade ledighet
 • Service som stöder närståendevård
 • Städning
 • Munhälsovård
 • Gemenskapsboende
 • Mottagningsservice av allmänpraktiserande läkare
 • Serviceboende med heldygnsomsorg

Ytterligare information:

Varhas tillsynskoordinator svarar på frågor som rör regelböckerna och de villkor som serviceleverantören kräver på adressen valvontakeskus@varha.fi 

Serviceleverantörer får teknisk support för servicesedelsystemet från Varhas PSOP-psop@varha.fi