Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.6.2023 15.20

Regionala förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa hölls i god anda

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) ordnade regionala förhandlingar om främjandet av välfärd och hälsa torsdagen den 15 juni 2023 dit man, utöver representanter för kommuner i Egentliga Finland, också bjudit in representanter för aktörer som utför arbete för främjandet av välfärd och hälsa inom området, såsom från organisationer, myndigheter och företag.

Carita Maisala och Anneli Pahta.

På bilden från vänster Virmos kommundirektör Carita Maisila och direktör för främjandet av välfärd och hälsa Anneli Pahta från Varha.

I hybridförhandlingarna som hölls i Osmo Järvi-salen i Medisiina C-byggnaden i Åbo och via Teams deltog nästan hundra personer.

Osmo Järvi-salen.
Förhandlingarna hölls i Osmo Järvi-salen i Åbo.

Till förhandlingarna hade man bjudit in kommundirektörerna, välfärdskoordinatorerna, ordföranden för det organ i kommunen som ansvarar för ärenden inom främjandet av välfärd och hälsa, delegationen för social- och hälsoorganisationer, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydvästra Finland, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands förbund, Åbo handelskammare, Egentliga Finlands företagare samt Egentliga Finlands AN-tjänster.

– Vi fortsatte på samma linje idag som vi gjort under de lokala förhandlingarna. Det är mycket viktigt att vi från Varha får höra alla talares utgångspunkter till den här stora helheten om främjande av välfärd och hälsa. Det var också viktigt att deltagarna fick höra varandras synpunkter, säger direktör för främjande av välfärd och hälsa Anneli Pahta från Egentliga Finlands välfärdsområde.

Förhandlingarna var en fortsättning på de lokala förhandlingarna som under våren hållits i följande kommuner: Salo, Somero, S:t Karins, Pemar-Sagu, Lundo, Kimitoön, Pargas, Åbo, Nådendal, Reso, Rusko, Loimaa, Pöytis, Aura, Oripää, Sankt Mårtens, Koskis, Nystad, Letala, Vemo, Tövsala, Pyhäranta, Gustavs, Virmo, Nousis och Masku.

Enligt Pahta var alla intresserade och lyssnade noggrant på varandras anföranden.

– Det här var en naturlig fortsättning på de lokala förhandlingarna och kompletterade det som vi tänkt att vi ville få ut av dessa förhandlingar.

Var detta ett startskott för samarbetet inom främjande av välfärd och hälsa?

– Ja och nej. Vi har ju redan gjort samarbete men idag blev den stora helhetsbilden tydligare och vi fick se och höra de aktörer som tillsammans med oss arbetar inom detta område.

Nu fortsätter arbetet på så sätt att man plockar fram de ärenden och utvecklingsobjekt som kommit fram och därifrån börjar man bygga upp den gemensamma regionala välfärdsplanen.

– Redan nu funderar vi på hur vi nästa år ska arrangera liknande förhandlingar, på basen av våra erfarenheter såhär långt, säger Pahta.

Momentum för hälsofrämjande arbete

Livskraftschef Maria Leppäkari från Pargas stad var en av deltagarna.

– Jag är jätteglad att man nu på nationell nivå tar i beaktande och betonar väldigt mycket det här hälsofrämjande arbetet. Det är bevis på att vi har möjligheter till samarbete och det är, som vi hörde idag, momentum på just den fronten. Genom skapa och jobba tillsammans kan vi rädda välfärdssamhället. Det är Finlands framtid, vi behöver mera talkoarbete tillsammans.

Maria Leppäkari.
Maria Leppäkari från Pargas stad.

En av dem som höll ett anförande var Virmos kommundirektör Carita Maisila.

– Intresset för samarbete är gemensamt för kommunerna och Varha. I kommunerna förhåller vi oss positivt till att arbeta tillsammans och Varha är för oss en central samarbetspartner, som för sin del, tillsammans med oss, ser till våra kommuninvånares väl. I sin tur är också kommunerna en viktig kumpan för Varha, säger Maisila.

I sitt tal efterlyste hon samarbete på konkret nivå och i att göra saker i vardagen.

– I kommunerna kan vi ge kontaktpersoner för olika ärenden. Vi förväntar oss redan det samma från Varha.

Maisila avslutade sitt tal med uppmuntrande ord:

– Låt oss vara ambitiösa. Vi ska göra Varha bra, till och med utmärkt och mycket fungerande. Invånarna i Egentliga Finland förtjänar det.

De övriga som höll anförande under förhandlingarna var:

Anne Taulu, överinspektör inom hälsovården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Tarja Nuotio, områdesutvecklingsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Jaakko Klang, trafiksäkerhetsingenjör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydvästra Finland

Juhani Malmberg, kommissarie, Polisinrättningen i Sydvästra Finland

Tarja Lautanala, servicechef, TE-byrån

Kaisa Leiwo, vd, Åbo handelskammare

Suvi Uusitalo-Sirén, kommunikationsexpert och Jutta Wirén, chef för näringsfrågor, Egentliga Finlands företagare

Minna Rosendahl, ordförande och Veera Hälli, viceordförande, 113 Sote-organisationernas delegation

Teemu Hälli, direktör för diakoni- ja själavård, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

Mika Viljanen, räddningschef, Egentliga Finlands räddningsverk, Varha

Mikko Pakarinen, resultatområdesdirektör, sote-tjänster, Varha

Med arbetet inom främjande av välfärd och hälsa avser man arbete för att minska skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Målet är att upprätthålla och förbättra välfärd, hälsa, delaktighet samt arbets- och funktionsförmåga. Att stärka den psykiska hälsan och förebygga sjukdomar, skador, utslagning och marginalisering är också en del av arbetet. För att uppnå dessa mål krävs att arbetet riktar in sig på individer, populationer, samhällen och livsmiljön.