Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.3.2023 13.00

Rekommendationen om vaccin mot fästingburen hjärninflammation utvidgas i Nystad och Lokalax

Nyckelord:

År 2023 utvidgar Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommendationerna om vaccination mot fästingburen hjärninflammation (TBE) i områden utanför det nationella vaccinationsprogrammet. I fortsättningen rekommenderas vaccinet mot fästingburen hjärninflammation för alla Nystadsbor som rör sig och vistas i naturen samt för personer som är fritidsbosatta i Nystad. I Lokalax rekommenderas vaccinet för alla som långvarigt vistas på området.

Person sitter i ett dragtält uppställt mellan träd. Han tittar på vattnet som syns framför honom. Solen går ner och färgar landskapet.

I Egentliga Finland hör Pargas och Gustavs till det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen encefalit. För personer som bor på dessa orter är vacciner som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfria. Alla personer som har fyllt tre och som bor stadigvarande på området samt personer som är långvarigt fritidsbosatta på området är berättigade till dessa vacciner. Dessa avgiftsfria vacciner ges på ifrågavarande orter.

Framöver rekommenderas vaccinet mot fästingburen hjärninflammation (TBE) för alla som rör sig i naturen i Nystad och för fritidsboende på orten samt för alla som vistas långvarigt i Lokalaxområdet. Rekommendationen gäller alla som har fyllt tre år. Eftersom det är fråga om en rekommendation, betalar man själv för vaccinet i Nystads och Lokalax område.

Man kan be om recept för vaccinet av den egna hälsostationen

Grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser. Den andra dosen ges 1–3 månader efter den första dosen och den tredje dosen ges 9–12 månader efter den andra dosen. Det är bra om vaccinationsserien inleds senast i början av våren så att man hinner få två vaccindoser före sommaren. Ju mer man vistas och rör sig i naturen under sommaren, desto mer behöver man vaccinet. Det rekommenderas att man tar den första boosterdosen 3 år efter grundvaccinationsserien.

Man kan be om recept för vaccinet av den egna hälsostationen, rådgivningen eller av skol- och studerandehälsovården. De personer som är fritidsbosatta i Nystad eller Lokalax ska ta vaccinet på sin egen hemort. Även flera privata serviceproducenter erbjuder vaccinet mot fästingburen hjärninflammation.

TBE-vaccinet skyddar bara mot fästingburen encefalit som virus sprider. Vaccinet skyddar inte mot andra sjukdomar som fästingar sprider, såsom borrelios. Man kan förebygga alla fästingburna sjukdomar genom att skydda sig för fästingbett.

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation har varit på uppåtgående hela tiden

På basis av uppföljningsuppgifter från åren 2018–2022 har incidensen för fästingburen encefalit varit högst i kusttrakternas kommuner Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), Ålands landskap (38/100 000) samt i Lojo (16/100 000). Nästan alla smittfall har konstaterats hos personer som inte har haft vaccinationsskydd. Det är speciellt viktigt att ta hand om vaccinationsskyddet om man bor på områden som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet.

År 2022 anmäldes sammanlagt 123 fall av fästingburen encefalit i THL:s register för infektionssjukdomar, vilket är det näst högsta antalet under uppföljningstiden för sjukdomen. Det har funnits fler fall bara under år 2021, då 148 fall anmäldes i registret. Enligt THL:s uppskattning har antalet fall av fästingburen hjärninflammation varit på uppåtgående hela tiden.

Mera information om vaccinationer i Egentliga Finland välfärdsområde: Vaccinationstjänster

Läs också: Fästingsäsongen pågår – det gäller att klä sig rätt och granska kroppen efter fästingar