Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 19.6.2024 10.01

Salmonellafall på sjukhusen i Kaskenlinna och Tallbacken

Nyckelord:

Sex bekräftade fall av salmonella har upptäckts på Kaskenlinna och Tallbackens sjukhus i Åbo under juni månad.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

På onsdagen den 12 juni, konstaterades två fall av salmonella, varav den ena patienten vårdades på Kaskenlinna sjukhus och den andra på Tallbackens sjukhus. Den samtidiga upptäckten av de två fallen väckte misstankar om en epidemi och omedelbara åtgärder vidtogs för att utreda saken. Sedan dess har ytterligare fyra fall påträffats hos patienter på Kaskenlinna sjukhus. Alla de drabbade patienterna får antibiotikabehandling och vissa har redan tillfrisknat. Det sjätte fallet bekräftades den 19 juni och efter det har inga nya fall påträffats.

De livsmedelsprover som Åbo stads miljöhälsovård hittills har undersökt har alla varit fria från salmonella.

– Enligt THL är salmonellasubtypen Salmonella worthington, som är sällsynt i Finland. Vi undersöker för tillfället de olika sätten som sjukdomen kan ha kommit in till sjukhuset. Vi spårar infektionernas ursprung i samarbete med Åbo stads miljöhälsovård för att förhindra en eventuell spridning av sjukdomen, säger Harri Marttila, infektionsläkare vid ÅUCS infektionsbekämpningsenhet.

Prover som tagits från de drabbade personerna har redan visat sig representera samma grupp av salmonella.

Enligt Marttila har salmonellaprovtagningen intensifierats och om en avdelningspatient eller en anställd på Kaskenlinna eller Tallbackens sjukhus insjuknar i diarré är det viktigt att också testa för salmonella.

Källan till utbrottet har ännu inte bekräftats, men Åbo stads miljöhälsovård undersöker ärendet vidare.

Redigerad 25.6.2024: information om det sjätte fallet har lagts till samt information om att de livsmedelsprover som Åbo miljöhälsovård hittills har undersökt inte innehåller salmonella. Dessutom tillfogades information om att subtypen enligt THL är Salmonella worthington, som är sällsynt i Finland.