Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 21.2.2023 09.56

Seminariet Mental hälsa på spel Egentliga Finland

Nyckelord:

Välkommen att lyssna och diskutera utvecklandet av barnens, de ungas och vuxnas mentalvårds- och rusmedelstjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde onsdagen 8 mars kl. 13.30–17. I föreställningen presenteras mentalvårds- och rusmedelstjänsternas helhet samt man hör aktuella resultat av utvecklingsarbetet och framtidens utsikter.

Auringonlasku, käsi ojentuu kohti merta ja auringonlaskua

Seminariet öppnas av välfärdsområdesdirektören Tarmo Martikainen samt Varhas direktörer som svarar för mentalvårds- och psykiatriska tjänster.

Projektledaren för verksamhetsmodellen Första linjens terapier Samuli Saarni berättar om den nationella lösningsmodellen för att sköta den mentala hälsans kris. Projektledaren för Västra Finlands koordinationsprojekt Mia Oksa berättar om Västra Finlands samarbetsområdets kompetenscenter om bedömning och stöd av psykosociala metoder.

– Syftet med koordinationsprojekten, som Social- och hälsoministeriet finansierar, är att upprätta permanenta strukturer för att bedöma psykoterapeutiska och psykosociala metoder och att driva deras kunnande. Man har utvecklat denna helhet nationellt och man håller på att skapa ett nätverk av kompetenscenter för välfärdsområden som driver universitetssjukhus.

Projektet slutar i slutet av året men i Egentliga Finlands projekt för hållbar tillväxt som just startat kommer man att fortsätta detta utvecklingsarbete.

– Målet är att vara på stadig grund år 2025 och Västra Finlands kompetenscenter är verksam, tillägger Oksa.

I seminariet hör man också intressanta och pragmatiska inlägg om aktuella mentalvårds- och rusmedelstjänsters utvecklingsprojekt i Varha.

I första hand är seminariet avsett för politiska beslutsfattare i social- och hälsovårdsdirektörer i Varha, men vi välkomnar varmt alla som är intresserade av ärendet.

Seminariet ordnas av Västra Finlands koordinationsprojektet och Egentliga Finlands social- och hälsocentralprojekt.

Seminariet äger rum i ÅUCS T-sjukhus i Risto Lahesmaa-salen (Tavastgatan 11, Åbo) och den sänds live på webben från och med klockan 14.00 (platsen anmäls senare) samt bandas.

Anmälan senast 28/2: https://link.webropol.com/s/mielenterveyspelissaVS

Vi erbjuder kaffe.

Fakta:

Västra Finlands koordinationsprojekt är en projekthelhet som är finansierad av Social- och hälsoministeriet. Helheten har beviljats nationellt till fem universitetssjukhus. Syftet med projektet är att stöda samarbetsområdets Framtida social- och hälsovårdsprojekt när det gäller ibruktagande och drift av psykosociala metoder. Samtidigt skapar man permanenta strukturer för att bedöma psykoterapeutiska och psykosociala metoder och att driva deras kunnande. Västra Finlands samarbetsområde består av Egentliga Finlands, Satakuntas och Österbottens välfärdsområden.