Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 27.9.2023 09.14

Skräddarsytt arbete, rehabilitering och välbefinnande Med IPS-arbetscoachning

Nyckelord:

Dörrarna till den fria arbetsmarknaden öppnas hos Varha för psykiska rehabiliterare. Kontakterna med arbetsgivare kommer att accelereras under hösten när verksamheten expanderar. Målet är att få tiotals personer med nedsatt arbetsförmåga tillbaka till arbetslivet.

Specialist Janika Iivonen stannar i förgrunden. Personen längst bak håller på att ordna broschyrhyllan.

Specialist Janika Iivonen.

IPS, (Individual Placement and Support) för personer med psykiska funktionsnedsättningar - Individuell placering och stöd! -utvecklingsprojektet lanserades under våren i Egentliga Finlands välfärdsområde som en del av projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland. Projektet, som pågår till slutet av år 2024, är en del av Finlands program för hållbar tillväxt (RRP) som finansieras av Europeiska unionen.

IPS-projektet syftar till att främja inträde, återinträde och kvarhållande på arbetsmarknaden för personer med psykiska störningar. Utgångspunkten är den rehabiliterades motivation och intresse för att bli sysselsatt. Dessutom tar den upp stigmatiseringen av psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Långsiktig arbetscoachning fortsätter under anställningsförhållandet, liksom den psykiatriska vården och rehabiliteringen.

– Varierande arbetstider, anpassade arbetsuppgifter och arbetslivets realism, sammanfattar specialist Janika Iivonen de rehabiliterades behov och önskemål.

Inom IPS jobbcoachning är syftet att tillsammans med klienten hitta ett jobb som matchar dennes kompetens, resurser, mål och intressen. Jobbcoacher strävar efter att hitta sysselsättning för sina klienter främst på den öppna arbetsmarknaden, men de försöker också identifiera dolda jobb. Arbetsgivarna kan också själva direkt ta kontakt med IPS-coacharna i sitt område.

– Jag hoppas att särskilt de som arbetar med HR och ledningspositioner i små och medelstora företag överväger IPS som en möjlighet att rekrytera motiverade talanger. Kanske krävs det också att arbetsgivaren har lite av en välgörarmentalitet, ett öppet sinne och en vilja att pröva nya sätt att hitta arbetskraft, säger Iivonen.

IPS arbetscoacher stödjer också arbetsgivarna redan från början av rekryteringsprocessen. Genom projektet är det tryggt att i början anställa mentalvårdsrehabiliterare för bara några timmar i veckan.

– En omfattande yrkesprofilering vägleder sökandet efter lämpliga jobb, så att jobbsökningen kan skräddarsys för att passa varje arbetssökande, fortsätter Iivonen.

Arbete med att förankra utförs hela tiden

Enligt specialist Janika Iivonen har IPS verksamhetsmodellen gett goda resultat i tidigare projekt, till exempel i HUS-området. God medicinsk praxis erkänner redan IPS som en effektiv behandlingsmetod.

– Men goda sysselsättningssiffror berättar inte hela sanningen: få arbetstagare får heltidsanställning, och anställningsförhållandena är inte nödvändigtvis särskilt långa. De är dock en viktig faktor för att öka välbefinnandet och självkänslan hos den som rehabiliteras, som blir en del av arbetsgemenskapen och samhället, påpekar Iivonen.

Varhas IPS-coacher arbetar för närvarande i Salo, Åbo, Reso och S:t Karins. Enligt Iivonen har modellen fått ett entusiastiskt mottagande av psykos-, bipolär- och rehabiliteringsarbetsgrupperna.

– IPS-modellen kommer att förankras i Varhas permanenta tjänsteutbud som en del av den psykiatriska vården och rehabiliteringen. Jobbcoachernas mångsidiga bakgrund och gedigna yrkeskunskaper är nyckelfaktorer för förankringen.

Enligt Iivonen stöds förankringen också av kunskapshantering, användning av lämpliga mätmetoder, en korrekt beskrivning av kostnadseffektiviteten och att Varhas ledning hålls informerad om hur projektet fortskrider.

Arbetscoachen och arbetstagaren vid introduktion

Carina Jokinen, entreprenör på Liedon Siivoset Oy, anställde en ny arbetstagare i augusti efter att ha fått tips av Päivi Väihkönen, en IPS-arbetscoach som hon kände från tidigare kontakter.

– Det var roligt att kunna erbjuda ett jobb när man redan hade en lämplig arbetstagare med arbetslivserfarenhet inom området i sikte. Jag introducerade både arbetscoachen och arbetstagaren i uppgiften. Jag brukar själv vara med en nyanställd de första gångerna, men den här gången kunde arbetscoachen finnas där för att stötta och se till att allt som behövde göras blev gjort, säger Carina Jokinen.

En arbetstagare som städar skolor i tre timmar fem dagar i veckan visade snabbt sin förmåga att arbeta självständigt. På väggen i skolans städgarderob finns en tjänstebeskrivning för att fräscha upp minnet. Man kan kolla i den om man misstänker att man har glömt något på dagens att göra-lista.

– Min anställda har internaliserat och utfört sina arbetsuppgifter på ett smidigt och berömvärt sätt. Om det dyker upp eventuella frågor ringer man antingen mig eller arbetscoachen, som regelbundet besöker den anställda på arbetsplatsen.

Som en extra morot erbjuder Jokinen arbetstagaren en frukostsemla, om termosflaskorna som användes dagen innan hittas tvättade på morgonen på rätt plats. De hittas varje gång.

– Jag erbjuder gärna jobbmöjligheter efter omständigheterna även till andra personer med psykiska funktionsnedsättningar eller partiella funktionsnedsättningar. Jag har varit verkligt nöjd, tackar Carina Jokinen.

 

IPS-projektet, som pågår till slutet av 2024, pågår samtidigt i välfärdsområdena för Egentliga Finland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Österbotten och Kajanaland.

 

Teams-Informationsträffar för arbetsgivare (på finska):

Bilden visar följande logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hållbar tillväxt, Institutet för hälsa och välfärd, Nationell strategi för psykisk hälsa 2020-2030 och Finansieras av Europeiska unionen/ NextGenerationEU.