Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 11.3.2024 08.00

Sömn – din hjärnas och ditt välbefinnandes bästa vän

Nyckelord:

Världssömndagen firas på fredag 15.3.2024 på T-sjukhuset i Åbo, där personal från ÅUCS sömn- och andningscenter berättar för patienter, besökare och personal hur Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har utvecklat behandlingen av sömnstörningar och hur vuxna kan få lågtröskelhjälp för sömnproblem från sömnskolan.

Nukkuva lapsi.

Temat för Världssömndagen 2024 är indelat i tre påståenden: sömn är avgörande för hälsan, sömnhälsa är mångdimensionell och vi måste ta itu med ojämlikheter i sömnhälsa för att förbättra hälsan hos befolkningar över hela världen.

Sömn är avgörande för hälsan

Sömn är en viktig grundpelare för hälsa, precis som kost och fysisk aktivitet.

– Sömn stödjer minne och inlärning, hjälper till att avlägsna avfallsprodukter från hjärnan och främjar hjärnhälsa. Sömn stöder hjärnhälsa och hjärnhälsa stöder sömn, säger Nina Vahlman-Sario, koordinator för sömn- och andningscentret på ÅUCS.

Sömn stöder immunförsvarets hälsa och immunförsvarets hälsa stöder sömn. Sömn hjälper immunförsvaret att rensa bort bakterier och virus. Den hjälper också till att återvinna gamla celler och underhålla kroppen och energinivåerna.

Dålig sömn kan ha ett antal betydande effekter på människors hälsa.

– Dålig sömn har kopplats till fetma, diabetes, kranskärlssjukdom och kardiovaskulär dödlighet. Dålig sömn kan försvaga immunförsvaret, vilket ökar mottagligheten för infektioner som ytterligare försämrar sömnkvaliteten, säger Vahlman-Sario.

Vissa sömnstörningar, som obstruktiv sömnapné och beteendestörningar vid REM-sömn, är förknippade med kognitiv försämring, demens, risk för nattliga epileptiska anfall och ökad risk för stroke.

– Dålig sömn kan leda till förkortade reaktionstider, försämrat omdöme och kognitiv nedsättning, med effekter som liknar alkoholförgiftning, säger Tarja Saaresranta, professor och samordnande chef för ÅUCS sömn- och andningscenter.

Dåsighet kan försämra säkerheten vid körning, även om föraren inte somnar.

Sömnhälsa är multidimensionell

"Hälsosam sömn" betyder mer än bara "tillräckligt med sömn". Det finns sex dimensioner som påverkar sömnhälsan och därmed den allmänna hälsan och välbefinnandet.

De sex dimensionerna av sömnhälsa är:

  • Varaktighet: hur mycket sömn fick du under 24 timmar?
  • Effektivitet: hur bra somnade du och lyckades du somna?
  • Tidpunkt: när sov du?
  • Regelbundenhet: har du regelbundna läggtider och uppvakningstider?
  • Vakenhet: upprätthåller du god koncentration och uppmärksamhet under vakna timmar?
  • Kvalitet: är du nöjd med din sömn?

Ojämlikheter i sömnhälsa måste åtgärdas

– Ojämlikheter i sömnhälsa definieras som ihållande skillnader i en eller flera dimensioner av sömnhälsa som påverkar befolkningen negativt. Exempel på sådana skillnader har identifierats och mätts under de senaste åren, säger Nina Vahlman-Sario.

Konsekvenserna av ojämlikheter i sömnhälsa blir tydliga när man tittar på sömnens grundläggande roll för människors hälsa och välbefinnande.

Orsakerna till dessa skillnader kan vara både sociala (t.ex. psykologisk stress, ekonomiska påfrestningar, hunger och säkerhetshot) och miljömässiga (t.ex. ljus, temperatur, buller eller luftkvalitet).

Sömnskola på distans

Varha är det första välfärdsområdet i Finland som håller på att starta sömnskola på distans för vuxna som en del av det EU-finansierade projektet "Finlands program för hållbar tillväxt".

– Inom projektet utbildas cirka 90 sömnsjuksköterskor i Egentliga Finland under åren 2023-25. De utbildade sömnsjukskötarna kommer att arbeta på social- och hälsovårdscentralerna. Sömnskötarna från enheten för de centraliserade distanstjänsterna är bland de första som utbildas och kommer snart att starta sömnskolgrupper med distanstjänster, säger Nina Vahlman-Sario.

Hjärtligt välkommen till ÅUCS sömn- och andningscentrets info för allmänheten på fredag 15 mars 2024 kl. 9-12 vid T-sjukhusets huvudentré, 2:a våningen, Tavastlandsvägen 11, Åbo.

Logotyper: Egentliga Finlands välfärdsområde, Finlands program för hålbar tillväxt och Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.