Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 23.1.2024 08.00

Ställningstagande: Man bör avstå från laserbehandling av sömnapné

Nyckelord:

Vi är bekymrade över att ha upptäckt felaktig information som strider mot rekommendationen om God medicinsk praxis vid marknadsföring till konsumenter om sömnrelaterade andningsstörningar.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Laserbehandlingar för mjuka gommen marknadsförs till alla som lider av snarkning samt till patienter som lider av lindrig till måttlig sömnapné. Vårdbeslutet utlovas att fattas enligt klientens önskemål. Klienten hänvisas endast för bedömning till en specialist i öron-, näs- och halssjukdomar om det är fråga om ett nytt symtom.

Marknadsföringen är vilseledande på många sätt.

Diagnostik hos patienter med sömnapné och snarkning består av minst nattpolygrafi, det vill säga en begränsad sömnundersökning. Den beskriver sömnstörningens svårighetsgrad och art samt om den är beroende på ställning. Patientens kliniska status ska också undersökas. Det omfattar bedömningar av näsans struktur och täppthet, strukturen i svalget, gommen och sammanbitning av tänderna.

Eventuella andra orsaker till symtomen ska också utredas. Likaså ska aktiviteten och körförmåga bedömas.

Vid valet av behandlingsform ska det beaktas att effekten av kirurgisk behandling minskar när vikten stiger.

Metoder som baseras på värmeeffekten av mjuka gommen, såsom radiofrekvens- och laserbehandlingar, har begränsad effekt på sömnapné. Antalet andningsuppehåll minskar inte och patienternas egen bedömning om aktiviteten förbättras inte. Snarkningstiden förkortas vanligtvis inte.

För en liten del av patienterna kan symtomen på snarkning lindras, men sömnrelaterade andningsstörningar kvarstår.

Patienten förblir då lätt utan lämplig behandling för sömnapné. Risken ökar om föregående undersökningar inte har utförts och om patienten inte har fått individuell behandling.

Det lönar sig att koncentrera den operativa behandlingen av andningsstörningar under sömn till öron-, näs- och halsspecialister samt mun- och käkkirurger som är insatta i den. Patienterna ska behandlas helhetsmässigt och vårdprocessen ska vara begriplig. Vi anser att felaktig konsumentmarknadsföring är oetisk och kan äventyra patienternas hälsa.

 

Jaakko Piitulainen

MD, klinisk lärare, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

ÅUCS Öron-, näs- och halssjukdomar och Åbo universitet

 

Eeva Löfgren

MD, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar, specialkompetens i sömnmedicin

ansvarsläkare

Unen Focus, Terveystalo Oulu

 

Tero Soukka

docent, specialtandläkare i mun- och käkkirurgi

serviceområdeschef

ÅUCS Mun- och käksjukdomar

Ordförande för den nationella koordineringsgruppen för sömnapné (vuxna, kirurgisk- och skenbehandling för sömnapné)

 

Ulla Anttalainen

MD, docent, specialist i lungsjukdomar och allergologi, specialkompetens i sömnmedicin

avdelningsöverläkare

ÅUCS Serviceområde för lungsjukdomar

Finlands Sömnforskningsförenings ordförande

 

Tarja Saaresranta

professor, specialist i lungsjukdomar och allergologi, specialkompetens i sömnmedicin

överläkare

ÅUCS Serviceområde för lungsjukdomar och Åbo universitet

Samordnande chef för sömn- och andningscentret