Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.6.2023 12.20

Svår brist på läkare påverkar verksamheten vid Bjärnå hälsostation

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde är tvunget att ändra på verksamheten i Bjärnå från och med 31.7.2023. Orsaken är en särdeles betydande brist på läkare, vilken man inte har kunnat täcka trots den effektiverade rekryteringen. Inte heller företag som hyr ut läkartjänster kan erbjuda hyrespersonal till Bjärnå efter juni 2023. Läkarresursen som har realiserats vid Bjärnå hälsostation under det senaste året är en arbetsinsats av cirka 2,5 läkare.

Två ljuslila hjärtan på en mörklila bakgrund.

Bjärnå hälsostation har sommarstängt 26.6.30.7. Efter detta är man tvungen att göra ändringar i verksamheten vid Bjärnå hälsostation.

 Vi kommer att styra patienter avsevärt mer till vårdarmottganing, där man vid behov konsulterar läkare. Brådskande patienter styrs antingen till huvudhälsostationen eller till samjouren på Salo sjukhus. Icke-brådskande tidsbokningar hos läkare kan ges även till andra hälsostationer i Salo. Läkarsituationen är ytterst utmanande och situationen är mycket beklaglig, berättar områdeschef för social- och hälsovårdstjänster Petri Salo.

Samarbete med andra verksamhetsställen inom Saloregionen

Akuta patientärenden och patientärenden som kräver brådskande medicinsk avbildning styrs till samjouren på Salo sjukhus. Även andra brådskande tidsbeställningar kommer att bokas vid Salo huvudhälsostation. När det gäller icke-brådskande mottagningar bokas det tidsbeställningar vid Bjärnå hälsostation 1-2 dagar varannan vecka. Annars ges icke-brådskande mottagningstider vid olika hälsostationer i Salo.

Läkarkonsultationer inom hemvården styrs till den ansvariga läkaren för Bjärnå hälsostation och den konsulterande läkaren vid Salo huvudhälsostation. Recept för patienterna vid Bjärnå hälsostation förnyas i regel av läkarna i Salo. Det utnämns en läkare för skolhälsovården och rådgivningstjänsterna från andra hälsostationer i Salo. Det kommer inga ändringar i läkararbetet inom tjänster för äldre.