Hoppa till huvudinnehåll

Publicerad 9.11.2023 13.58

Till jouren kommer man endast i akuta fall

Nyckelord:

ÅUCS Akutens jour i Åbo är mycket belastad och väntetiderna har tidvis blivit mycket långa. Till akutmottagningen kommer man endast för akuta fall som bröstsmärtor, andnöd, kraftiga blödningar, frakturer eller svår huvudvärk som inte kan behandlas med smärtstillande medel.

ÅUCS Akuten i Åbo.

ÅUCS jour i Åbo.

Ring alltid journumret (116117) innan du åker till jouren.

Vid ÅUCS Akuten jour bedöms vårdbehovet för varje patient i enlighet med den nationella hoidonperusteet.fi –anvisningen. Tjänsten Hoidonperusteet.fi stöder yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i brådskande bedömning av vårdbehovet.

– I alla mindre brådskande och icke-brådskande situationer ska patienterna i första hand vända sig till sin egen hälsovårdscentral. Till exempel behovet av ett sjukintyg eller förnyelse av ett recept är inte en tillräcklig orsak att gå till jouren, säger Sirpa Rantanen, direktör för ÅUCS Akuten.

Barn under 16 år eller deras vårdnadshavare ringer telefonnumret 02 313 1420.

Du kan också bedöma ditt vårdbehov med hjälp av Omaolo.

Också vid jouren för barn och unga i Åbo syns ökningen av infektioner. I första hand bör man ta kontakt med sin egen hälsovårdscentral. Ifall det behövs en jourmässig bedömning av vårdbehovet ska man ringa till telefonservicen på numret 02 313 1420.

Då man kommer med ett barn till jouren räcker en följeslagare på grund av begränsat utrymme i väntrummet. I nödfall ska man alltid ringa 112.